Ką rinktis siekiant veiksmingos hipertenzijos kontrolės?

2017-12-07 | Ligos.lt

Įvadas

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad širdies ir kraujagyslių sistemos nepalankių įvykių rizika tiesiogiai priklauso nuo arterinio kraujo spaudimo (AKS), todėl sumažinus padidėjusį AKS šių įvykių dažnis sumažėja (1, 2). Įrodyta, kad kardiovaskulinė rizika tiesiogiai priklauso nuo pasiektos AKS kontrolės (3–5). Nustatyta, kad nepasiekus tikslinio AKS, po 10 metų apie 20 proc. padidėja sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, mirštamumas nuo jų. Tyrimai rodo, kad AKS kontrolė yra svarbi apsaugant nuo organų taikinių pažeidimo. Šie rezultatai įpareigoja pasiekti tikslinį AKS ir užtikrinti tinkamą jo kontrolę hipertenzija sergantiems pacientams. Nors vaistų hipertenzijai gydyti yra daug, tačiau dar 2007 metų Europos kardiologų draugijos hipertenzijos gydymo gairėse pabrėžiama, kad monoterapija yra retai veiksminga, todėl daugumai pacientų reikia derinti kelis vaistus (6, 7). Deriniai padeda greičiau pasiekti tikslinį AKS, o sėkmingas gydymas visada labiau motyvuoja pacientus nenutraukti gydymo. Hipertenzijos gydymo rekomendacijose nurodyta, kad angiotenzino receptorių blokatorių (ARB) ir diuretikų derinys yra veiksmingas ir gerai toleruojamas. Pirmenybę rekomenduojama teikti fiksuotų dozių vaistų deriniui vienoje tabletėje.

 

Tikslinį AKS lengviau pasiekti olmesartano ir amlodipino deriniu

Pacientams, kuriems nepavyksta pasiekti tikslinio AKS renino, angiotenzino ir aldosterono sistemąblokuojančiu vaistu, vaistą reikia pakeisti į fiksuotųdozių vaistų derinį. Klinikinėje praktikoje susiduriamasu ARB kandesartanu, kurio monoterapijayra per menka hipertenzijos kontrolei.Perspektyviniu, daugiacentriu klinikiniu tyrimuSEVICONTROL-1 (9) buvo tirtas pacientų,sergančių nekontroliuojama hipertenzija, gydymopakeitimas – vietoj kandesartano (32 mg) paskirtasolmesartano ir amlodipino (40/10 mg) derinys.

Tyrimu siekta nustatyti, kaip pakeitus gydymą pasikeičiavidutinis sistolinis AKS, ir ištirti, kaip toleruojamasšis vaistų derinys. Vidutinis sistolinisAKS nuo pradinio (140,2±9,7 mm Hg) sumažėjo gydymo olmesartano ir amlodipino deriniu ambulatoriškaimatuojamo sistolinio ir diastolinio AKStikslinės vertės (<135/85 mm Hg) buvo pasiektos77,6 proc. pacientų. Gydytojo kabinete matuojamoAKS tikslinę vertę (<140/90 mm Hg) pasiekė 61,3proc. pacientų.

Šiuo klinikiniu tyrimu buvo vertintas olmesartano ir amlodipino derinio saugumas. Nustatyta,kad vartojančių kandesartaną grupėje nepageidaujamų reakcijų buvo registruota 9 pacientams,o pakeitus gydymą į olmesartano ir amlodipinoderinį, nepageidaujamų reakcijų per 6 savaitesužregistruota tik 4 pacientams. Daugumareakcijų nebuvo susijusios su tiriamuoju vaistu, odažniausia nepageidaujama reakcija buvo edema.Klinikiniu tyrimu SEVICONTROL-1 įrodyta,kad pacientams, gydomiems kandesartanu(32 mg), nepavykdavo kontroliuoti AKS. Pakeitusgydymą į olmesartano ir amlodipino vaistųderinį, gerokai sumažėjo ambulatoriškai ir gydytojokabinete matuojamas AKS.

Apibendrinimas

Daugumai pacientų gydant hipertenziją ir siekiant tinkamos AKS kontrolės nepakanka monoterapijos – prireikia gydymo keliais vaistais nuo hipertenzijos. Klinikinio tyrimo SEVI - CONTROL-1 rezultatai atskleidė, kad daugumai pacientų, kuriems gydymas ARB (pvz., kandesartano) monoterapija nėra labai veiksmingas ir 9,2±12,6 mm Hg (p<0,001). Po 6 savaičių nepavyksta pasiekti tikslinio AKS, pakeitus gydymą į olmesartano ir amlodipino derinį, tikslinis AKS pasiekiamas ir užtikrinama hipertenzijos kontrolė.

Parengė gyd. Rasa Geigalienė