Difuzija

Terminas

Difuzija – savaiminis medžiagos sklidimas dėl atomų, molekulių ar kitų dalelių judėjimo. Difuziją kiekybiškai galima išreikšti kaip difuzijos koeficientą. Difuzijos koeficientas – dydis, skaitine verte lygus medžiagos kiekiui, sklindančiam per vienetinį laiką pro vienetinį plotą, kai koncentracijos gradientas lygus 1.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė