DNR pažaidų tiesioginė pataisa (reparacija)

Terminas

Nustatyta keletas pažaidų tipų, kurie ištaisomi nepašalinant bazės ar nukleotido. Tai – tiesioginė pažeistos bazės pataisa (reparacija) jos nepašalinus. Tokias savitas DNR pažaidas sukelia UV spinduliuotė, alkilinančios medžiagos, jonizuojančioji spinduliuotė ir kt. Atliekant tiesioginę pataisą (reparaciją) dažniausiai dalyvauja dviejų tipų fermentai: fotoliazės, taisančios pirimidino dimerus, ir DNR alkiltransferazės, šalinančios alkilgrupes iš azotinių bazių. Veikiant alkininančioms medžiagoms, ląstelėje susidaro mutageninis junginys O6-metilguaninas (O6-metG), sukeliantis pavojingas mutagenines DNR pažaidas. O6-metG DNR biosintezės (replikacijos) metu sudaro porą su timinu ir modifikuoja dvigubąją grandinę. Jo tiesioginės pataisos metu dalyvauja fermentas O6-metilguanin-DNR-metiltransferazė (alkiltransferazė), kuri katalizuoja metilgrupės pašalinimą nuo O6-metilguanino. Metilgrupė nuo O6-metilguanino peršoka ant metiltransferazės aktyviojo centro Cys liekanų.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė