DNR polimerazė II

Terminas

DNR polimerazė II – fermentas, sudarytas iš 4 subvienetų; molekulinė masė – apie 88 000; jai būdingas 3ꞌ→5ꞌ egzonukleazinis aktyvumas. Ši polimerazė dalyvauja, vykstant DNR pataisai (reparacijai). Jos funkcijos nėra tiksliai žinomos.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė