Fotoliazės

Terminas

Tai – ketvirtos fermentų klasės fermentai (EC 4.1.99.3), ardantys naujai susidariusius ryšius tarp gretimų pirimidino bazių ir atkuriantys natyvinę DNR struktūrą.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė