Izocitrinų rūgštis

Terminas

Tai – HOOC-CH2-CH(COOH)-CHOH-COOH citrinų rūgšties izomeras, labai paplitęs augaluose, ypač aitriuosiuose šilokuose (Crassulaeceae) ir vaisiuose. Izocitrinų rūgšties druskos, izocitratai, svarbūs tarpininkai Krebso ciklo metabolizmo metu, susidaro iš citrato, veikiant fermentui akonitazei, ir oksiduojami iki 2-oksoglutarato. Glioksilatų ciklo metu (augaluose ir kai kuriuose mikroorganizmuose) izocitratas skaidomas iki sukcinato ir glioksilato.

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė