Jonoforezė

Terminas

Tai – vaistų elektroforezė, galvaninės srovės naudojimas vaistų jonams į organizmą įterpti. Ji sustiprina specifinį farmakologinį švirkščiamojo vaisto poveikį.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė