Mitčelo hipotezė

Terminas

Tai yra hipotezė, aiškinanti oksidacinio fosforilinimo mechanizmą kvėpavimo grandinėje. Ląstelėje, vykstant intensyviai medžiagų apykaitai, kvėpavimo grandine teka nenutrūkstantis elektronų srautas, todėl protonai išstumiami iš mitochondrijų užpildo į transmembraninę ertmę. Taigi, kvėpavimo grandinė atlieka chemoosmosinį darbą. Chemoosmosinė oksidacinio fosforilinimo hipotezė teigia, kad tam tikra energijos rūšis, elektrocheminis protonų potencialas, sieja mitochondrijų kvėpavimą su fosforilinimu, t. y. ATP sinteze.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
hipotezė