Nekoduojanti geno sritis – intronas

Terminas

Eukariotų genams, ypač koduojantiems mRNR, yra būdinga mozaikinė struktūra, t. y. jie yra sudaryti iš koduojančių DNR sekų – egzonų ir nekoduojančių sričių – intronų (žr. Intronas). Intronai gerokai ilgesni už egzonus. Jie gali sudaryti net apie 85 proc. geno ilgio. Tačiau yra keletas išimčių, pvz., histonų genuose nėra intronų. Intronų funkcija iki galo nėra aiški. Manoma, kad jie turi reguliacines sekas, skiria genus į galinčius tarpusavyje keistis vienetus (minigenus), kurie gali rekombinuoti ir rūšies evoliucijos metu sudaryti naujus genus.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
intronas