Pektininės medžiagos

Terminas

Pektino randama vaisiuose ir daržovėse, kurios, esant organinėms rūgštims, sudaro gelius. Tai naudojama maisto pramonėje (drebučiai, geliai, marmeladas). Pektininių medžiagų pagrindą sudaro pektino rūgštis, kuri yra D-galakturono rūgšties liekanos, sujungtos α(1→4) glikozidiniais ryšiais. Čia karboksigrupės gali būti esterifikuotos metilgrupėmis arba iš dalies sujungtos su metalais. Šiek tiek D-arabinozės ir D-galaktozės liekanų randama jų mišiniuose. Kartais gali būti ir kitų monosacharidų. Pektininių medžiagų molekulinė masė yra tarp 1×104–1×105 ribų. Pektinas yra svarbus polisacharidas augalų sienelių užpilde (matrikse), ypač aukštesniųjų augalų, čia jam tenka iki vieno trečdalio jų sausos masės. Jo nuolat yra augalų sultyse. Pektininės medžiagos prisijungia ir pašalina iš organizmo sunkiuosius ir radioaktyviuosius metalus – šviną, stroncį, kadmį ir kt. Aktyvina gerųjų žarnyno bakterijų veiklą ir padeda iš organizmo pašalinti nuodingus medžiagų apykaitos produktus, naikina puvimo bakterijas storosiose žarnose. Su maistu vartojamos pektininės medžiagos stiprina biologines organizmo funkcijas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė