Receptorinės tirozino kinazės, baltymų tirozino kinazės

Terminas

Ląstelės membranos receptoriai, kuriuose hormono prijungimą ir efektorines funkcijas atlieka tas pats baltymas. Tirozino kinazės kataliziniai receptoriai sudaryti: iš glikozilinto užląstelinio hormoną prijungiančio domeno; transmembraninės α spiralės, kuri jungia du domenus; viduląstelinio domeno, turinčio tirozino kinazinį aktyvumą.

Ligos.lt

Prisijungus prie receptoriaus hormonui arba augimo veiksniui, aktyvinamas baltymo tirozino kinazinis aktyvumas ir fosforilinamos tirozino liekanos. Šiuo metu žinoma apie 20 receptorinių tirozino kinazių klasių. I klasės pagrindinis atstovas yra epidermio augimo veiksnio receptorius, kuris užląstelinėje srityje turi du daug cisteino turinčius domenus. Tipiškas II klasės receptorių pavyzdys – insulino receptorius, sudarytas iš 2α ir 2β subvienetų, sujungtų disulfidiniais ryšiais. III klasės receptoriai, pvz., trombocitų augimo veiksnio receptorius, turi tris arba penkis į imunoglobulinus panašius užląstelinius domenus. Visų receptorių citozolyje esantis domenas turi tirozino kinazinį aktyvumą.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
receptorius