Reparacija, pataisa

Terminas

DNR dvigubėjimo (replikacijos) metu padarytų nukleotidų įterpimo klaidų atitaisymas. Ląstelėse tai atlieka fermentai DNR polimerazė I ir II.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė