Ribozimai

Terminas

RNR, kuriai būdingos katalizinės savybės. Tam tikras RNR potransliacinės modifikacijos reakcijas katalizuoja ne fermentai, o katalizinės RNR molekulės, vadinamos ribozimais. Daugelio bakterijų RNR ir beveik visos eukariotų RNR molekulės po sintezės yra modifikuojamos.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
molekulės