RNR polimerazė

Terminas

RNR polimerazė katalizuoja RNR sintezę, prijungia ribonukleotidus prie polinukleotidinės grandinės ribozės 3′-hidroksigrupės ir RNR molekulė ilgėja 5’→3′ kryptimi. RNR polimerazės veikimui būtina DNR. Reakcija greičiausiai vyksta, kai naudojama dvigrandė DNR. Sintezės metu DNR molekulės dvi grandinės yra išsukamos ir ant vienos iš jų sintetinama RNR. Užpildo (matrikso) DNR grandinė yra kopijuojama 3ꞌ→5′ kryptimi, o RNR sintetinama 5’→3′ kryptimi. Bazės įterpiamos pagal komplementarumo principą, prieš adeniną įterpiamas uracilas (DNR molekulėje prieš adeniną įterpiamas timinas), o prieš guaniną – cirozinas. Bakterijose visų rūšių RNR sintezę katalizuoja RNR polimerazė. Fermentas, išskirtas iš E. coli, yra baltymų kompleksas, sudarytas iš skirtingų subvienetų tipų, jo molekulinė masė siekia 500 kDa. Penki subvienetai: α2ββω susijungia ir sudaro RNR polimerazės šerdį, t. y. baltymų kompleksą, dalyvaujantį daugelyje nurašymo (transkripcijos) reakcijų. Prie šerdies baltymo per ω subvienetą yra prijungiamas σ subvienetas (jis taip pat vadinamas sigma veiksniu). Jis turi labai didelę įtaką nurašymo (transkripcijos)  pradėčiai – atpažįsta DNR aktyviklį (promotorių). Skirtingi σ subvienetai atpažįsta tam tikrus aktyviklius (promotorius). Sigma veiksnys, susijungęs su polimerazės šerdimi, sudaro holofermentą. β ir βꞌ subvienetai sudaro aktyvųjį fermento centrą. α subvienetas yra karkasas, ant kurio susirenka kiti subvienetai. Mažojo ω subvieneto funkcija dar ne visai ištirta.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
subvienetai
subvienetas
transkripcijos