Sąmonė

Terminas

Psichikos dalis, apimanti įvairias protines (mentalines) būsenas, mintis, emocijas, suvokimą ir prisiminimus. Psichinių procesų visuma, leidžianti žmogui orientuotis aplinkoje, suvokti laiką, save patį, garantuojanti patyrimo perėmimą, dauginį elgesio pobūdį. Tai – aukščiausia psichikos forma, atspindinti tikrovę. Sąmonė yra intencionali, tai yra nukreipta į išorinį ir iš dalies į vidinį subjekto pasaulį (savimonė). Svarbiausia sąmonės savybė yra dėmesys.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
sąmonė