Sintezė

Terminas

– Įvairių elementų, objekto dalių jungimas ar jungimasis į visumą. Kartais ir tokios jungties rezultatas.

– G. V. F. Hėgelio filosofijoje nurodoma, jog tai – aukščiausias vystymosi laipsnis, išsprendžiantis ankstesnių stadijų (tezės ir antitezės) prieštaravimus.

– Cheminė sintezė – cheminių junginių gavimas iš kitos cheminės sandaros medžiagų joms jungiantis. Pavyzdžiui, vandens sintezė: dvi vandenilio ir viena deguonies molekulės jungiasi į dvi vandens molekules: 2H2 + O2 = 2H2O.

– Branduolių sintezė – naujų atomų branduolių susidarymas branduolinių reakcijų metu (ir sąlajos, ir skilimo būdu).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
sintezė