Substratas

Terminas

Cheminis junginys, kurio struktūrą fermentas pakeičia. Po reakcijos susidaręs naujas junginys vadinamas produktu.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė