Substratų ciklai

Terminas

Pora sujungtų reakcijų, kurių viena gamina tam tikrą junginį, o antra šį junginį naudoja, vadinama substratiniu, laisvuoju arba tuščiuoju ciklu. Šie ciklai nuolat vyksta visų gyvųjų organizmų ląstelėse. Puikus tokio ciklo pavyzdys gali būti heksokinazės ir gliukozės-6-fosfatazės ciklas:

Ligos.lt

Juo aktyvesni substratiniai ciklai, juo daugiau ATP naudojama šilumos gamybai. Todėl šie ciklai yra svarbūs, prisitaikant prie žemų temperatūrų. Ryškiausias tokio prisitaikymo pavyzdys yra kamanės. Dėka aktyvių substratinių ciklų šių vabzdžių krūtinės srities temperatūra pakyla iki 30 °C, todėl jie gali skraidyti, kai oro temperatūra žemesnė negu 10 °C. Tuo tarpu į kamanes panašios bitės tokiomis oro sąlygomis neskraido, nes jų substratiniai ciklai per lėti palaikyti pakankamai aukštą krūtinės temperatūrą. Substratiniai ciklai yra svarbūs ir reguliuojant medžiagų apykaitos greitį. Net nežymus vieno ar abiejų substratinio ciklo fermentų aktyvumo pokytis gali stipriai veikti viso fermentinio proceso greitį. Pavyzdžiui, kepenų ląstelėse 20 proc. suaktyvėjus gliukozės-6-fosfatazei ir tiek pat susilpnėjus heksokinazei, pagaminama vos ne keturis kartus daugiau laisvosios gliukozės.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė