Sūrumas

Terminas

Kristalinės druskos vandenyje skyla į anijonus ir katijonus (pvz., NaCl → Na+ + Cl). Veikiant valgomajai druskai, receptorinė skonio ląstelė depoliarizuojasi, nes didėja Na+ jonų srovė į ląstelę koncentracijos gradiento kryptimi.

Gradientą palaiko pagrindinėje šoninėje (bazolateralinėje) membranoje esantys Na+, K+ siurbliai. Anijonų veikimas mažai žinomas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė