Ubikvitinas

Terminas

Tai – baltymas, sudarytas iš 76 aminorūgščių liekanų (mol. masė – 8600 Da). Ubikvitino turi visos eukariotinės ląstelės, bet skirtinguose organizmuose jo struktūra skiriasi. Ubikvitinas kovalentiškai jungiasi su baltymu, kuris skirtas suardyti. Jis gali polimerizuoti, tai yra, daugybė ubikvitino molekulių gali susijungti į ilgą grandinę, kuri susidaro nuosekliai, prie baltymo prisijungiant ubikvitinui tol, kol baltymas nukreipiamas degradacijai į proteosomą. Tarp ubikvitino grandinės ir baltymo-substrato susidaro kovalentinis ryšys, atsirandantis tarp baltymo lizino (Lys48) liekanų aminogrupių ir galinės ubikvitino liekanos karboksigrupės – baltymas jau yra pažymėtas, o tai reiškia, kad bus ardomas. Susiformavusius konjugatus, turinčius daugiau nei vieną ubikvitino molekulę, skaido proteosomų proteazės. Tai vadinama ubikvitinavimu. Ubikvitinavimas yra griežtai valdomas kelių pakopų procesas. Dalyvauja 3 tipų fermentai. Ši sistema yra labai specifinė ir išranki, nes sudaryta pagal griežtą hierarchinio sudėtingėjimo principą. E1 baltymas (ląstelėje jis tik vienas) aktyvina ubikvitino molekulę ir perduoda ją vienam iš E2 fermentų (ubikvitiną prisijungiantis baltymas). Toliau į kaskadą įsitraukia E3 ligazė (susiuvantis fermentas). Jis paima ubikvitiną nuo E2, susijungia su baltymų substratu ir kovalentiškai prijungia prie jo ubikvitino grandinę. Baltymo-substrato (taikinio) žymėjimas pasibaigė. Dabar jį atpažins ir su juo susijungs vienas ar daugiau 19S (PA700) reguliatoriaus subvienetų, kurie skaido baltymą, prieš įleidžiant jį į proteosomą. Linijinė baltymo molekulė pateks į proteolizinę kamerą, čia bus skaidoma iki 5–24 aminorūgščių polipeptidų. Išėję iš proteosomos į citoplazmą, polipeptidai toliau bus hidrolizuojami iki aminorūgščių proteazėmis. Ubikvitinas tampa nereikalingas. Izopeptidazės skaido iki monomerų žymenų grandinę, o atpalaiduotas ubikvitinas gali būti panaudotas pakartotinai. Nuo ubikvitino priklausoma proteolizė yra svarbi procesų, vykstančių ląstelėje, valdymui, ir kaip sistema, sunaikinanti nevisaverčius baltymus ir tuos baltymus, kurie savo funkciją ląstelėje jau atliko.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
ubikvitinas