Zondinis elektrodas

Terminas

Mikroelektrodas, kuriuo pasirinktuose taškuose matuojamas potencialas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė