Limfocitų ir monocitų potipių imunofenotipavimas

Laboratorinis tyrimas

Norma     
Rodiklių grupė

Sinonimai: kraujo ląstelių imunofenotipas, fenotipų CD klasifikacija, Cluster of differentiation, Mononuclear cell immunophenotype.
Kraujas, heparinas
Dangtelis žalias

Šis tyrimas naudojamas siekiant identifikuoti norimą limfocitų ar monocitų populiaciją. Šiuolaikinė potipių imunofenotipavimo klasifikacija remiasi CD (cluster of differentiation) sistema. Ši klasifikacija nuolatos papildoma, nauji ląstelių antigenų pavadinimai, kurie neatitinka CD sistemos, priderinami prie jos. Neretai būna, kad keli skirtingi antigenų pavadinimai iš esmės atitinka tą pačią ląstelių paviršiaus antigeninę struktūrą. Todėl šie pavadinimai unifikuojami. Pirmą kartą ši sistema buvo pradėta naudoti 1982 m.

Šio tyrimo esmė yra ta, kad kiekviena organizmo ląstelė membranų paviršiuje ir citoplazmoje gali ekspresuoti tam tikrus antigenus. Šiuos antigenus galima nustatyti turint specifinius monokloninius antikūnus, pagamintus prieš šiuos antigenus. Šių antigenų sudėtis skiriasi ląstelei bręstant, diferencijuojantis, funkciškai aktyvuojantis ir t.t. Įvairiais atvejais gali būti specifiniai klinikiniai imunofenotipavimo pritaikymai. Pavyzdžiui, specifinis kraujo ląstelių fenotipas leidžia tiksliai identifikuoti blastus (limfoblastai, monoblastai, promielocitai ir t.t.), nustatyti CD4+ populiaciją AIDS sergantiems asmenims (nuo to gali priklausyti gydymo taktika), įvertinti kamienines kraujo ląsteles (CD34+) atliekant kaulų čiulpų transplantaciją, įvertinti CD3+ ląstelių skaičių po organų persodinimo gydant imunosupresiniu anti-CD3+, diagnozuoti įgimtą ar įgytą ląstelinio tipo imunodeficitą. Tyrimui naudojama gyvų kraujo mononuklearinių ląstelių suspensija. Kartais imunofenotipavimui gali būti naudojama ir organų, audinių ląstelių suspensija. Didžioji tyrimų dalis atliekama vertinant autoimuninius patologinius procesus. Tirti limfocitus visada geriau, nes didžioji jų dalis nepasižymi Fc receptoriaus ekspresija (nepecifinis susijungimas su monokloniniais antikūnais). Tačiau iš principo galima tirti ir monocitus, ir granulocitus, ir net nehemopoetines ląsteles (dezagregavus).

Ligos.lt

Ligos.lt

Ligos.lt

Ligos.lt

Ligos.lt

Ligos.lt

Ligos.lt

Ligos.lt

Ligos.lt

Šaltinis | Pagrindinių laboratorinių tyrimų žinynas | Medicinos mokslų daktaras Gintaras Zaleskis

Žymos
suspensija

Rašyti komentarą