Įsmeigti daiktai

ĮSMEIGTI DAIKTAI

Tai trauma, kurią sukelia į žmogaus kūną įsmigę įvairūs daiktai.

Pirmoji pagalba
Tikslai
Išvengti tolesnės traumos.

Veiksmai
1.Stenkitės išlaikyti stabilią nukentėjusiojo padėtį.
2.Nesistenkite ištraukti įsmigusio daikto, nes gali pradidėti vidinis kraujavimas. Tai atlieka sveikatos priežiūros specialistai, turintys specialių medicininių priemonių.

Pavojai ir pastabos
Neleisti nukentėjusiąjam gerti, valgyti ar rūkyti.