Centrinio poveikio antihipertenziniai vaistai

CENTRINIO POVEIKIO ANTIHIPERTENZINIAI VAISTAI

Šios grupės vaistai mažina padidėjusį kraujospūdį stimuliuodami centrinius alfa-2adreno – ir imidazolino (I1) receptorius. Nors ESH/ESC arterinės hipertenzijos 2013 m. gydymo rekomendacijose jie nėra laikomi pirmojo pasirinkimo vaistais, tačiau gali būti vartojami kartu su kitais antihipertenziniais vaistais sunkiai ir gydymui atspariai hipertenzijai gydyti, pvz., diuretikais. Visi šios grupės preparatai kiek sulaiko natrį ir vandenį; jiems būdingas daugiau ar mažiau išreikštas sedacinis poveikis, priklausantis nuo alfa2adrenoreceptorių stimuliacijos. Dėl pastarosios priežasties jie gali sustiprinti kitų CNS slopinančių medžiagų sedacinį poveikį.

Staigus gydymo trumpai veikiančiais centrinio poveikio antihipertenziniais vaistais (klonidinu /LT neregistruotas/, mažiau metildopa, dar mažiau moksonidinu ar rilmenidinu) nutraukimas gali reikšmingai padidinti arterinį kraujospūdį. Visų šios grupės vaistų draudžiama skirti su antidepresantais – MAO inhibitoriais (pastarieji LT neregistruoti).

MOKSONIDINAS

Lyginant su klonidinu ir metildopa, moksonidinas veikia selektyviau, jo CNS slopinantis poveikis yra silpnesnis. Moksonidinas metabolizuojamas kepenyse; jis slopina CYP2D6, bet neveikia CYP3A, CYP2C9 ir CYP1A2 fermentų aktyvumo. Dėl CYP2D6 slopinimo galima sąveika su vaistais, kuriuos metabolizuoja minėtas fermentas, įskaitant kai kuriuos betablokatorius, pvz., metoprololį (žr. toliau).

Šaltiniai: He M. M. et al. Metabolism and disposition of the antihypertensive

agent moxonidine in humans. Drug Metab Disp. 2003; 31(3):334-42.

SĄVEI KA SU KITAIS ANTIHIPERTENZINIAIS VAISTAIS Sąveika su AKF inhibitoriais (ramipriliu)

Sąveikos rezultatas.

Stipresnis antihipertenzinis poveikis, sumažėjusi rezistencija insulinui sergantiesiems 2 tipo diabetu.

Sąveika su angiotenzino receptorių antagonistais (Irbersartanu)

Sąveikos rezultatas. Stipresnis antihipertenzinis poveikis, didesnis gliukozės ir lipidų apykaitos pagerėjimas sergantiesiems 2 tipo diabetu.

Šaltinis: Derosa G. et al. Metabolic and antihypertensive effects of moxonidine and moxonidine plus irbesartan in patients with type 2 diabetes mellitus and mild hypertension: a sequential, randomized, double-blind clinical trial. Clin Ther. 2007 Apr;29(4):602-10.

Sąveika su betablokatoriais (metoprololiu)

Sąveikos rezultatas.

Stipresnis antihipertenzinis poveikis. Komentarai. Moksonidinas slopina CYP2D6, kuris metabolizuoja metoprololį ir kai kuriuos kitus betablokatorius. Todėl galimas metoprololio koncentracijos plazmoje padidėjimas. Jeigu moksonidinas skiriamas  kartu betablokatoriumi ir gydymą reikia nutraukti, tai pirmiausiai baigiama gydyti betablokatoriumi ir tik po kelių dienų – moksonidinu. Taip išvengiama arterinio kraujospūdžio padidėjimo.

Šaltinis: Physiotens. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su diuretikais

Sąveikos rezultatas.

Sinergistinis antihipertenzinis poveikis.

Komentarai.

Farmakodinaminė sąveika. Moksonidinas neturi įtakos hidrochlortiazido farmakokinetikai ir vice versa. Kitose šalyse yra registruoti fiksuoti moksonidino deriniai su diuretikais, pvz., hidrochlortiazidu.

Šaltiniai: Weimann H. J., Pabst G., Weber W. Lack of pharmacokinetic interaction between moxonidine and hydrochlorthiazide. Eur J Clin Pharmacol. 1992;43:209-210.

Frei M. et al. Moxonidine and hydrochlorthiazide in combination: a synergistic antihypertensive effect. J Cardiovasc Pharmacol.1994;24(Suppl/1):S25-S28.

Sąveika su CNS slopinančiais vaistais, įskaitant triciklius antidepresantus

Kadangi tricikliai antidepresantai gali mažinti centrinio poveikio vaistų nuo hipertenzijos veiksmingumą, triciklių antidepresantų kartu su moksonidinu patariama nevartoti. Moksonidinas gali sustiprinti triciklių antidepresantų (jų reikia vengti vartoti kartu), trankviliantų, alkoholio, raminamųjų ir migdomųjų preparatų sedacinį poveikį.

Šaltinis: Physiotens. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su benzodiazepinų grupės trankvilizatoriais (lorazepamu)

Sąveikos rezultatas.

Stipresnis CNS slopinantis poveikis, sumažėjusi dėmesio koncentracija.

Šaltinis: K. Wesnes et al. Moxonidine and cognitive function: interactions with moclobemide and lorazepam. Eur J Clin Pharmacol. August 1997;52(5):351-358.

Sąveika su vaistais, sekretuojamais per inkstų kanalėlius

Moksonidinas išskiriamas per inkstų kanalėlius, todėl negalima paneigti moksonidino sąveikos su kitais per inkstų kanalėlius išskiriamais vaistais (digoksinu, insulinu, sulfanilšlapalo grupės antidiabetiniais vaistais; taip pat preparatais reumatinėms

ligoms gydyti, hipolipideminiais, priešopiniais vaistais, alopurinoliu, kolchicinu, probenecidu, skydliaukės preparatais).

Šaltinis: Moxonidine 400 microgram film-coated tablets. Summary of Product Characteristics. http://www.medicines.org.ok.emc/medicine/ 26576

METILDOPA

Metabolizuojama žarnos sienelėje (žymus presisteminės

eliminacijos efektas) ir kepenyse. Dalis nepakitusio vaisto išsiskiria su šlapimu ir išmatomis. Metildopa daugiausiai  etabolizuojama, sudarant porinius junginius su sieros rūgštimi (pagrindinis metabolitas – metildopa-mono-O-sulfatas; II fazės

reakcijos). Metildopa yra P-glikoproteino substratas.

Šaltiniai: Skerjanec A. Et al. Pharmacokinetics and Presystemic Gut Metabolism of Methyldopa in Healthy Human Subjects. J Clin Pharmacol.1995 Mar;35(3):275-80.

Buhs R. P. et al. The metabolism of methyldopa in hypertensive human subjects. J Pharmacol Exper Ther. 1964:143(2):205-214.

Sąveika su geriamaisiais dekongestantais

Sąveikos rezultatas.

Sumažėjęs metildopa antihipertenzinis poveikis, arterinio kraujospūdžio padidėjimas.

Komentarai.

Dekongestantų sudėtyje dažnai yra tiesiogiai (rečiau netiesiogiai) veikiančių simpatomimetikų (pseudoefedrino, fenilefrino ir kt.). Šios medžiagos stipriai stimuliuoja intaktinius alfa1adrenoreceptorius, sutraukia kraujagysles ir didina kraujospūdį. Farmakodinaminė kliniškai reikšminga sąveika. Rekomenduojama stebėti arterinį kraujospūdį. Išsivysčius hipertenzijai, dekongestantų vartojimą nutraukti.

Šaltinis: McLaren E. H. Svere hypertension produced by interaction of phenylpropanolamine with methyldopa and oxprenolol. BMJ. 1976;3:283-284.

Sąveika su tricikliais ir kitais antidepresantais

Sąveikos rezultatas.

Sumažėjęs (rečiau sustiprėjęs) antihipertenzinis metildopa poveikis.

Komentarai.

Sąveikos mechanizmas nežinomas. Metildopa kartais provokuoja depresiją, todėl jos derinti su antidepresantais nerekomenduojama.

Šaltinis: Dopegyt. Preparato charakteristikų santrauka.

Sąveika su levodopa

Levodopa gali sustiprinti metildopa antihipertenzinį poveikį. Derinys greičiausiai mažai veikia antiparkinsoninio gydymo veiksmingumą. Sąveika mažai reikšminga.

Šaltinis: Gibberd F. B., Small E. Interaction between levodopa and methyldopa.

Br Med J. 1973 Apr 14;2(5858):90-1.

Sąveika su neuroleptikais

(fenotiazinais ir haloperidoliu)

Sąveikos rezultatas.Sustiprėjęs hipotenzinis (įskaitant ortostatines reakcijas) ir sedacinis poveikis.

Komentarai:

Sinergistinė farmakodinaminė sąveika.

Šaltiniai: Chouinard G. et al. Alpha methyldopa-chlorpromazine interaction in schizophrenic patients. Curr Ther Res. 1973.;15:60-72.

Nadel I., Wallach M. Drug interaction between haloperidol and methyldopa. Br J Psychiatry. 1979;135:484.

Sąveika su nesteroidiniais vaistais

nuo uždegimo

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo sulaiko natrį ir vandenį, slopina vazodilatacinių prostaglandinų gamybą ir per se didina arterinį kraujospūdį. Yra duomenų (žr. žemiau nurodytą šaltinį) kad NVNU mažiau antagonizuoja centrinio poveikio antihipertenzinių vaistų terapinį poveikį. Antra vertus, metildopa yra pagrindinis vaistas hipertenzijai gydyti nėštumo metu; nėščiosioms NVNU vartojimas yra nerekomenduojamas arba (paskutiniojo nėštumo trimestro metu) net kontraindikuotinas.

Šaltinis: Mene P., Pugliese F., Patrono C. The effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs on human hypertensive vascular disease. Semin Nephrol. 1995 May;15(3):244-52.

Sąveika su antikoaguliantais

Dopegyt „preparato charakteristikų santraukoje“ nurodoma, kad metildopa gali stiprinti antikoaguliantų poveikį. Mechanizmas nenurodomas. Klinikinė  reikšmė neaiški. „Vaistų sąveikos tikrintojas“ tokios sąveikos nenurodo (www.drugs.com).

Sąveika su ličio druskomis

Sąveikos rezultatas.

Padidėjusi ličio koncentracija plazmoje, intoksikacijos ličiu simptomai (tremoras, sumišimas, dezorientacija, hiperrefleksija ir kt.).

Komentarai. Sąveikos mechanizmas nežinomas. Klinikinė reikšmė nenustatyta.

Šaltinis: Yassa R. Lithium-methyldopa interaction. Can Med Assoc J. 1986;134:141-142.

Sąveika su alkoholiu ir kitais CNS slopinančiais vaistais

Sąveikos rezultatas.

Sustiprėjęs CNS slopinimas.

Šaltinis: Dopegyt. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su betablokatoriais

Sąveikos rezultatas.

Padidėjęs (!) kraujospūdis, hipertenzinės krizės pavojus. Remiantis „vaistų sąveikos tikrintoju“ (www.drugs.com) sąveika kliniškai svarbi su timololio akių lašais, karvediloliu, propranololiu ir kai kuriais kitais betablokatoriais (sąveika su atenololiu, metoprololiu, nebivololiu ir likusiais LT registruotais šios klasės preparatais neaprašyta).

Komentarai.

Mechanizmas tiksliai nežinomas, gal būt, intaktiniai alfa1adrenoreceptoriai. Pirmą kartą analogiška sąveika aprašyta tarp klonidino (LT neregistruotas) ir metoprololio. Rekomenduojama centrinio poveikio antihipertenzinių vaistų su betablokatoriais nederinti. Jeigu pacientas gydomas centrinio poveikio antihipertenziniais vaistais (įskaitant metildopa) ir betablokatoriumi, ir gydymą reikia nutraukti, galioja taisyklė: pirmiausia baigiama gydyti betablokatoriumi ir tik po kelių dienų – centrinio poveikio antihipertenziniu preparatu.

Šaltinis: Nies A. S., Shand D. G. Hypertensive response to propranolol in a patient treated with methyldopa: a proposed mechanism. Clin Pharmacol Ther.1973;14:823-6.

Sąveika su geriamaisiais geležies preparatais

Sąveikos rezultatas.

Reikšmingai sumažėjusi metildopa rezorbcija ir koncentracija plazmoje, sumažėjęs antihipertenzinis poveikis.

Komentarai.

Geležies preparatai suriša metildopą (chelatų susidarymas). Rekomenduojama bent 3 val. pertrauka tarp geležies preparatų ir metildopos vartojimo.

Šaltinis: Campbell N. R. C., Hasinoff B. B. Iron supplement: a common cause of drug interactions. Br. J. Clin. Pharmac. 1991;(31):251-255.

RILMENIDINAS

Kepenyse ir žarnyne beveik nemetabolizuojamas, išsiskiria daugiausia nepakitęs su šlapimu.

Sąveika su kitais antihipertenziniais vaistais

Sąveikos rezultatas.

Sustiprėjęs antihipertenzinis poveikis. Padidėjusi ortostatinės hipotenzijos rizika.

Komentarai.

Sinergistinė farmakodinaminė sąveika.

Šaltinis: Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su alkoholiu

Alkoholis stiprina raminamąjį šių vaistų poveikį. Sumažėja budrumas, todėl vairuoti transporto priemones ir prižiūrėti veikiančius mechanizmus yra pavojinga. Reikia vengti alkoholio ar vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra alkoholio, vartojimo.

Šaltinis: Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka. 

Sąveika su vaistais, ilginančiais QT intervalą ir galinčiais provokuoti torsade de pointes

Rilmenidino nerekomenduojama skirti kartu su vaistais, kurie gali provokuoti polimorfinę skilvelinę tachikardiją (Ia klasės antiaritminiais vaistiniais preparatais – chinidinu, hidrochinidinu, dizopiramidu; III klasės antiaritmikais – amjodaronu, dofetilidu, ibutilidu, sotaloliu; kai kuriais neuroleptikais – fenotiazinais /chlorpromazinu, levomepromazinu, tioridazinu), benzamidais /amisulpridu, sulpiridu, tiapridu, butirofenonais /droperidoliu, haloperidoliu/, taip pat pimozidu; taip pat su bepridiliu, cisapridu, difemaniliu, intraveniniu eritromicinu, halofantrinu, mizolastinu, moksiflokscinu, pentamidinu, intraveniniu spiramicinu ir vinkaminu). Rekomenduojama stebėti paciento būklę ir EKG.

Komentarai.

Terapinės rilmenidino dozės neturi įtakos QT intervalui; maža to, vaistas pasižymi tam tikru antiaritminiu poveikiu. Kadangi rilmenidinas kepenyse nemetabolizuojamas, farmakokinetinės sąveikos vargiai tikėtinos.

Šaltiniai: Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka. Tonet J. et al. Electrophysiological effects of intravenous rilmenidine in man. Eur J Clin Pharmacol. 1991;41(6):537-40.

Sąveika su betablokatoriais

Staiga nutraukus gydymą centrinio poveikio antihipertenziniais vaistiniais preparatais, gali reikšmingai padidėti kraujospūdis. Reikia stebėti paciento sveikatos būklę.

Šaltinis: Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su kitais CNS

slopinančiais vaistais

Skiriant rilmenidino su morfino dariniais (analgetikais,kosulį slopinančiais bei pakaitiniam gydymui naudojamais vaistiniais preparatais), benzodiazepinais, kitais anksiolitikais, migdomaisiais, neuroleptikais, raminančiais, antihistamininiais (H1 receptorių antagonistais) preparatais, raminamojo poveikio antidepresantais (amitriptilinu, doksepinu, mianserinu, mirtazapinu, trimipraminu), kitais centrinio poveikio antihipertenziniais vaistais, baklofenu, talidomidu, pizotifenu, indoraminu, stebima padidėjusi centrinio pobūdžio depresija. Sumažėja budrumas, todėl vairuoti transporto priemones ir prižiūrėti veikiančius mechanizmus yra pavojinga.

Šaltinis: Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su gliuko- ir mineralokortikoidais

Sąveikos rezultatas.

Sumažėjęs rilmenidino antihipertenzinis poveikis.

Komentarai.

Kortikosteroidai sulaiko natrį ir skysčius, todėl per se didina kraujospūdį. Sąveika apima ir AKTH, įskaitant pastarojo sintetinius analogus (tetrakosaktidą).

Šaltinis: Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su baklofenu

Padidėjusi hipotenzijos rizika; reikia kontroliuoti kraujospūdį ir, prireikus, koreguoti kraujospūdį mažinančių vaistų dozę.

Šaltinis: Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka. www.vvkt.lt

Sąveika su tricikliais antidepresantais

Gali pasireikšti iš dalies antagonistinis poveikis rilmenidino kraujospūdį mažinančiam veikimui. SSRI klasės antidepresantų prohipertenzinis poveikis nereikšmingas.

Šaltiniai: Licht C. M. M. et al. Depression is associated with decreased blood pressure, but antidepressant use increases the risk for hypertension. Hypertens. 2009;53:631-638.

Tenaxum. Preparato charakteristikų santrauka.