Sąmonės vertinimas

SĄMONĖS VERTINIMAS

Iš pradžių turite greitai atpažinti kritinę būklę, todėl pirmiausia vertinkite sąmonę. Atsargiai patapšnokite už pečių ir garsiai paklauskite: „Kaip jaučiatės?“ arba „Kas atsitiko ?“

Jei nukentėjusysis sąmoningas, jo kalba artikuliuota, vadinasi, ABC principas visiškai arba iš dalies užtikrintas:

  • yra atviri kvėpavimo takai (A);
  • įkvėpia pakankamą oro tūrį, kad galėtų kalbėti (B);
  • yra pakankama smegenų kraujotaka, nes gali atsakinėti į klausimus (C).

Atsiminkite! Sąmonė yra greičiausias ABC principo taikymo būtinumo ir būklės sunkumo nustatymo kriterijus.

Taigi, jei nukentėjusysis sąmoningas:

  • nuraminkite jį;
  • stenkitės nejudinti, nebent Jums ar jam aplinka pavojinga;
  • nukentėjusįjį apžiūrėkite ir apčiupinėkite nuo galvos iki kojų bei suteikite reikiamą pirmąją medicinos pagalbą;
  • kvieskite GMP.

Jei nesąmoningas:

  • kvieskite GMP ir reikalaukite defibriliatoriaus, suteikite pradinę padėtį, kuri būtų patogi tiriant ir teikiant pagalbą;
  • atlikite pradinio gaivinimo veiksmus, vadovaudamiesi ABCD principu (žr. „Pradinis gaivinimas“).

Jei nukentėjusiųjų yra daugiau, pirmenybę teikite nesąmoningam ir nejudančiam nukentėjusiajam arba kraujuojančiam nukentėjusiajam.