Pradinė nukentėjusiojo padėtis

PRADINĖ NUKENTĖJUSIOJO PADĖTIS

Jei galima, įvykio vietoje nukentėjusiojo nejudinkite.
Jei nukentėjusysis guli veidu žemyn ir yra nesąmoningas arba yra sąmoningas, tačiau jam sunku kvėpuoti, nepavyksta sustabdyti išorinio kraujavimo, paguldykite jį veidu aukštyn, kad galima būtų apžiūrėti ir suteikti pagalbą.
Jei įtariate, kad stuburas sužalotas ir reikia atversti nukentėjusįjį ant nugaros, verskite jį taip, kad galva, kaklas ir visas stuburas būtų vienoje tiesėje. Jei esate vienas, nukentėjusįjį atverskite, vieną jo ranką ištiesę virš galvos ir paversdami visą kūną taip, kad verčiant nukentėjusiojo galva gulėtų ant ištiestos rankos (1 pav.).
Jei nukentėjusysis sąmoningas, kalba artikuliuota bei manote, kad stuburas nepažeistas, leiskite jam pačiam surasti patogią padėtį arba padėkite ją surasti