Galūnės nutraukimas arba nupjovimas

GALŪNĖS NUTRAUKIMAS ARBA NUPJOVIMAS

Nutrauktą arba nupjautą galūnę dažniausiai sėkmingai prisiuva mikrochirurgija.

Klasifikacija
1.Dalinis nutraukimas
2.Visiškas nutraukimas

Pirmoji pagalba
Tikslai :
1.Stengtis, kad nukentėjusysis kiek galima mažiau prarastų kraujo.
2.Užtikrinti, kad nukentėjusysis greitai patektų į ligoninę.
3.Išsaugoti nutrauktą arba nupjautą galūnę.

Veiksmai
1.Stenkitės, kad nukentėjusysis netektų kuo mažiau kraujo: spauskite kraujuojančią vietą..
2.Švarius drabužius arba švarius paklotus panaudokite kaip tvarsliavą.
3.Stenkitės išvengti šoko arba jį gydykite.
4.Stebėkite nukentėjusiojo gyvybines funkcijas: sąmonę, pulsą ir kvėpavimą.
5.Saugokite nutrauktą arba nupjautą galūnę: jos neplaukite, neleiskite tiesiogiai liestis prie ledo. Įdėkite amputuotą galūnę į vandeniui atsparų plastikinį maišelį ir tik po to į indą, kuriame yra ledo gabaliukų. Ant indo būtinai užrašykite nukentėjusiojo vardą, pavardę bei traumos laiką.

Pavojai ir pastabos
Operuojant būtina visiška nejautra. Nukentėjusiajam neduokite gerti, valgyti ar rūkyti.
Kuo greičiau gabenkite jį ir amputuotą galūnę į ligoninę.