Kaulų lūžimai

KAULŲ LŪŽIMAI

Kaulo lūžis – kaulo vientisumo suardymas.

Klasifikacija
Kaulo lūžiai vyksta dėl:
•tiesioginio traumuojančios jėgos poveikio – lūžta traumuota kaulo vieta;
•netiesioginio traumuojančios jėgos poveikio – kaulas lūžta toliau nuo poveikio
vietos (pvz.: raktikaulis lūžta, pargriuvus ant šono ir atsitrenkus peties sąnariu).

Atvirasis kaulų lūžis – lūžio vietoje pažeidžiama oda, atsiveria žaizda, iš kurios dažnai kyšo kaulų galai. Atvirasis lūžis pavojingesnis nei uždaras, nes į žaizdą gali patekti infekcija. Uždarasis lūžis – oda lūžio vietoje nepažeista. Lūžusio kaulo fragmentai gali pažeisti kraujagysles, nervus.

Kaip atpažinti ?
•Lūžio vietoje gali būti patinimas, kraujosrūvos, galūnės deformacija.
•Skausmas, galūnės judrumas neįprastoje vietoje.
•Galūnė gali būti sutrumpėjusi ar neįprastai pakreipta, persukta, sulenkta.
•Lūžio vietoje jaučiamas ar girdimas traškėjimas.
•Dėl kai kurių lūžių (pvz. šlaunikaulio, dubens kaulų) gali ištikti šokas.
•Sutrikusi pažeistos galūnės funkcija.
•Sužeidimo vietoje, esant atviram lūžiui, gali būti matomi kaulo fragmentai.

Uždaras kaulų lūžis.
Pirmoji pagalba
Tikslai:
1. Neleisti nukentėjusiajam judėti, kad būtų išvengta kitų sužalojimų.
2. Organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo staigą.

Veiksmai:
1. Informuokite nukentėjusįjį, kad stengtųsi nejudinti pažeidimo vietos. Prilaikykite
sužalotą vietą savo rankomis, paklauskite kuo galite padėti, kol galūnė bus imobilizuota.
2. Imobilizuokite pažeistą vietą:
• taip, kad sąnariai auksčiau ir žemiau pažeidimo vietos nejudėtų;
• naudokite standžius, kietus ir siaurus įtvarus (lentelės, surištos medžių šakelės, kartonas,
standžiai susukti laikraščiai ar žurnalai) ir minkštus paklotus, kad nesusidarytų pragulos;
• įtvarą pritvirtinkite prie sužeistos kūno dalies tvarsčiu ar skarele;
• įtvaro negalima dėti ant žaizdos;
• pažeistą galūnę pritvirtinkite prie šalia esančios sveikos kūno dalies ar galūnės.
3.Kvieskite greitąją medicinos pagalbą, kad nukentėjusįjį nugabentų į gydymo įstaigą.
4. Įtariant šoką, pakelkite sveikąją koją, sužeistosios galūnės nejudinkite dėl skausmo.
5. Kas 10 min. stebėkite traumuotos galūnės kraujotaką. Jeigu galūnė vėsi, melsvos
spalvos, sunku apčiuopti kraujagyslių pulsaciją, atlaisvinkite tvarsčius.


Pavojai/pastabos
Nejudinkite nukentėjusiojo, išskyrus tuos atvejus, kai jam gresia pavojus.
Tokiu atveju perkeliant nukentėjusįjį į saugią vietą, prilaikykite sužeistą kūno
dalį. Neleiskite nukentėjusiajam valgyti, gerti, rūkyti.


Atviras kaulų lūžimas
Pirmoji pagalba

Tikslai
1. Apsaugoti nukentėjusįjį, kad nenukraujuotų ir į traumuotus minkštuosius audinius nepatektų infekcija.
2. Organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į gydymo staigą.

Veiksmai
1. Užsidėkite pirštines. Plačiai uždenkite žaizdą steriliu tvarsčiu arba švaria nepūkuota medžiaga
3. Spaudžiamojo tvarsčio pagalba stabdykite kraujavimą, tačiau nepabloginkite kraujotakos. Nespauskite išsikišusių kaulų fragmentų.
4. Imobilizuokite traumuotą galūnę taip, kaip ir esant uždaram lūžiui. Kvieskite greitąją medicinos pagalbą, kad nukentėjusįjį nugabentų į gydymo įstaigą.
5. Stebėkite ar neatsiranda šoko požymių. Sekite nukentėjusiojo gyvybines funkcijas: sąmonę, kvėpavimą, kraujotaką.
6. Tikrinkite galūnės kraujotaką.

Pavojai/pastabos
Neleiskite nukentėjusiajam judėti kol sužeista vieta nėra saugiai prilaikoma,
išskyrus tuos atvejus, kai gresia pavojus. Tokiu atveju perkeliant nukentėjusįjį
į saugią vietą, prilaikykite sužeistą galūnę. Neleiskite nukentėjusiajam valgyti,
gerti, rūkyti. Draudžiama atstatyti galūnės ašį ir tokiu būdu grąžinti lūžusius
kaulus ar jų fragmentus į vietą