Svetimkūniai

SVETIMKŪNIAI

Jei pateko svetimkūnis turite:
•nustatyti nukentėjusiojo būklę;
•pacientą patogiai pasodinti ar paguldyti;
•užkirsti kelią tolesniems pažeidimams;
•suteikti pirmąją pagalbą arba jei manote, kad gali būti rimtesnių sužeidimų, gabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą.