Apsinuodijimas dūmais ar dujomis

APSINUODIJIMAS DŪMAIS AR DUJOMIS

Dūmų pilnoje patalpoje būna mažiau deguonies, tačiau tai ne didžiausia problema. Degimo metu atsiranda gyvybei pavojingų medžiagų, pvz., smalkių (anglies monoksido). Automobilių išmetamieji dūmai bei įvairūs plastmasės degimo produktai yra ypač nuodingi.

Klasifikacija ir priežastys
Smalkės, patekusios į organizmą, prisijungia prie raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų) ir neleidžia prie jų jungtis deguoniui. Taip į audinius kraujas nuneša ne deguonį, o smalkės. Audiniuose pradeda trūkti deguonies, todėl pradeda žūti ląstelės.

Kaip atpažinti?
Apsinuodijus smalkėmis, atsiranda tokių požymių:
• dažnas kvėpavimas;
• rausvas veido atspalvis;
• pykinimas;
• vėmimas;
• žmogus gali būti nesąmoningas.

Pirmoji pagalba
Tikslai
1. Sudaryti sąlygas žmogui įkvėpti gryno oro
2. Iškviesti skubios pagalbos tarnybas (ugniagesius, greitąją medicinos pagalbą)

Veiksmai:
1. Iškvieskite ugniagesius ir greitąją medicinos pagalbą telefonu 112,
2.Išneškite nukentėjusįjį iš dūmų pilnos patalpos.
3. Apžiūrėkite, ar nedega drabužiai.
4. Prilaikykite nukentėjusįjį ir paraginkite jį giliai kvėpuoti grynu oru.
5. Jei pastebėjote nudegimų, šaldykite juos, sutvarstykite žaizdas.
6. Nepalikite žmogaus vieno, stebėkite jo kvėpavimą.

Pavojai/Pastabos
Pilną dūmų patalpą pravėdinkite, jei einate į ją be specialios aprangos.
Smalkės yra lengvesnės už orą, todėl prie grindų smalkių koncentacija yra mažesnė.