Aplinkos sukelti sužeidimai

BENDRIEJI DALYKAI

Žmogaus aplinka priklauso nuo daugelio veiksnių: temperatūros, oro, garso,  skysčių, įvairių spindulių, radijo ir kitokių bangų. Didelę reikšmę turi gyvūnai, žmonės bei jų veiklos produktai.
Žmogui pakliuvus į nepalankią aplinką, kurioje vieno ar kelių veiksnių intensyvumas yra pakitęs arba apskritai yra sveikatai pavojingų veiksnių, gali atsirasti sužalojimas, pvz.: apsipylus verdančiu vandeniu, nudegama, panirus į vandenį – trūksta oro.

Sužalojimai gali būti dviejų rūšių:
•lokalizuoti (pažeidžiama viena ar kelios kūno dalys);
•generalizuoti (paveikiamas visas organizmas).

Sužalojimui atsirasti turi įtakos toliau išvardinti veiksniai.
1.Aplinkos veiksnio intensyvumas (pvz., gaisro sukelta aukšta temperatūra), arba kenksmingumas (elektros srovės poveikis).
2.Veiksnio veikimo trukmė (kuo veiksmas ilgesnis, tuo didesnė tikimybė, kad sužalojimas bus didesnis).
3.Organizmo prisitaikymo laipsnis.
4.Profilaktikos priemonių ir saugumo bei higienos taisyklių laikymasis (pvz. šiltų drabužių, pirštinių dėvėjimas šaltyje).

Dažniausi dėl temperatūros poveikio atsiradę sužalojimai:
1. Nudegimas.
2. Nušalimas.
3. Perkaitimas.
4. Sušalimas.  

Prieš pradedant nukentėjusiajam teikti pirmąją medicinos pagalbą reikia įvertinti situaciją, nes galima nukentėti pačiam. Paprastai mirę ar smarkiai sužaloti herojai jau niekam negali padėti, todėl iš pat pradžių reikia pasirūpinti, kad aplinka pačiam gelbėtojui būtų saugi (pvz., išjungti elektros srovę). Jeigu taip padaryti nepavyksta ir yra tiesioginio pavojaus grėsmė pačiam gelbėtojui – artintis prie nukentėjusiojo negalima (pvz. gaisro atveju – gaisrininkai pirmiau turi užgesinti ugnį). Teikiant pagalbą, būtina kuo anksčiau nutraukti žalingo veiksnio poveikį nukentėjusiojo organizmui.

Esminiai dalykai
•Atminkite, kad aukšta ir žema temperatūra, elektra, chemikalai dažniausiai būna labai pavojingi gyvybei ir sveikatai
•Nenukentėkite pats. Įvertinkite situaciją ir imkitės reikiamų saugumo priemonių.
•Pašalinkite sužalojimą sukėlusį šaltinį arba evakuokite nukentėjusįjį iš sužalojimą sukėlusios aplinkos bei sustabdykite tolesnį audinių žalojimą.
•Vertinkite nukentėjusiojo būklę ir teikite pagalbą, vadovaudamiesi ABCD principu.
•Nepamirškite iškviesti pagalbą.
•Nepamirškite pažiūrėti, ar nėra daugiau sužalojimų.
•Atminkite, kad savalaikė profilaktika – geriausia pirmoji medicinos pagalba.