Elektrinis nudegimas

ELEKTRINIS NUDEGIMAS

Pirmoji pagalba
Tikslai
1. Užtikrinti savo saugumą.
2. Nutraukti žalojančio veiksnio (elektros srovės) poveikį ir atvėsinti sužalojimo vietą.
3.Įvertinti nukentėjusiojo būklę, suteikti pagalbą, vadovaujantis ABCD principu bei malšinti skausmą.
4. Gydyti matomus nudegimus ir šoką.
5. Sumažinti infekcijos pavojų.
6. Iškviesti greitąją medicinos pagalbą arba skubiai organizuoti nukentėjusiojo gabenimą į ligoninę.


Veiksmai

1. Užtikrinkite savo saugumą (jeigu Jums gresia tiesioginis pavojus – nesiartinkite prie nukentėjusiojo).
Jeigu nukentėjusysis buvo paveiktas aukštos įtampos srovės, nesiartinkite prie jo (saugus atstumas yra 18 – 20 m) tol, kol Jums nebus pranešta, kad aukštos įtampos srovė išjungta. Tokiu atveju kuo skubiau perduokite informaciją policijai.
Jeigu nukentėjusysis buvo paveiktas buityje naudojamos elektros srovės (220 V įtampos), nutraukite elektros srovės žalojantį poveikį. Jeigu galite, saugiai išjunkite elektros srovę arba su sausa šaka nutraukite elektros laidą, kuris vis dar liečiasi prie nukentėjusiojo.  
2. Jeigu kyla abejonių dėl nukentėjusiojo būklės – skubiai įvertinkite sąmonę, kvėpavimą ir kraujotaką. Palaikykite kvėpavimo takus atvirus. Jeigu reikia, gaivinkite  (žr. Gaivinimas).
3. Vėsinkite nudegusią vietą kambario (18-200 C) temperatūros vandeniu, geriausia tekančio vandens silpna srove mažiausiai 10 minučių  arba tol, kol nukentėjusysis nejaus skausmo.
4. Nuvilkite (apkirpkite) visus apdegusius drabužius, nuimkite apyrankes, žiedus kitus papuošalus, laikrodžius ir kita, kas, prasidėjus audinių patinimui, gali spausti nudegusią vietą.
 

Svarbu!  Neplėškite prie nudegimo vietos prikibusių drabužių daiktų ar pačios nudegusios odos.
5. Vėsindami nukentėjusįjį įvertinkite jo būklę ir teikite pirmąją medicinos pagalbą vadovaudamiesi ABCD principu.
6. Nedelsdami kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
7. Sutvarstykite žaizdą, uždenkite visą nudegimo plotą.
8. Jeigu galūnė nudegusi, įtverkite ją.
9. Suteikite nukentėjusiam patogią padėtį, paguldykite, pasodinkite, apklokite jį.
10. Jeigu nukentėjusysis yra sąmoningas ir jo nepykina, galite jam duoti kelis gurkšnius vandens.
11. Kol atvyks pagalba, stebėkite nukentėjusiojo būklę:
11.1. kalbėkite su nukentėjusiu, nepalikite jo vieno;
11.2. dar kartą įvertinkite kvėpavimo takų praeinamumą, kvėpavimą, kraujotaką (skaičiuokite kvėpavimo dažnį, pulsą),  prasidedant šokui teikite PMP kaip šoko atveju (žr. Šokas), vadovaudamiesi ABCD principu;
11.3. pažiūrėkite, ar nėra daugiau sužeidimų.

Pavojai ir pastabos
•Jei žmogų nudegino aukštos įtampos elektros srovė, nesiartinkite prie jo, kol nebus pranešta, kad elektra išjungta ir galima prieiti prie nukentėjusiojo. Laikykitės atokiai ir neleiskite kitiems prieiti prie nukentėjusiojo. Saugus atstumas yra 18 – 20 metrų.
•Jei nudegino elektra, patikrinkite, ar nėra elektros srovės įėjimo ir išėjimo sukelto nudegimo. Išėjimo nudegimas gali atsirasti bet kurioje vietoje, nepaisant įėjimo nudegimo vietos.
•Nudegus elektros srove, galimi širdies veiklos sutrikimai, nukentėjusysis gali prarasti sąmonę.