Cheminis nudegimas

CHEMINIS NUDEGIMAS

Pirmoji pagalba
Tikslai
1. Užtikrinti savo saugumą.
2. Nutraukti žalojančio veiksnio (korozinių medžiagų) poveikį ir nuplauti kenksmingą cheminę medžiagą.
3. Įvertinti nukentėjusiojo būklę, suteikti pagalbą, vadovaujantis ABCD principu bei malšinti skausmą.
4. Jeigu nudegimas sunkesnis,  iškviesti greitąją medicinos pagalbą.

Cheminis nudegimas galimas tiek pramonėje, tiek buityje. Jį, kaip taisyklė, sukelia stiprios rūgštys ir šarmai: sodo, daržo chemikalai, tualeto dezinfekcijai skirtos cheminės medžiagos, buitinis baliklis, pramoninis valiklis, karinėje aplinkoje naudojamas baltasis fosforas  ir pan.

Veiksmai
1.Užtikrinkite savo paties saugumą (jeigu Jums gresia tiesioginis pavojus, nesiartinkite prie nukentėjusiojo). Jeigu įmanoma, pasistenkite išsiaiškinti, kokia cheminė medžiaga sukėlė sukėlė sužalojimą.
2.Išveskite ar išneškite nukentėjusįjį iš cheminėmis medžiagomis užterštos aplinkos.
3.Atsargiai nuvilkite visus nukentėjusiojo drabužius, užterštus cheminėmis medžiagomis. Pasistenkite pašalinti visas chemines medžiagas nuo odos (jas nugrandykite ar nutrinkite).
4.Pažeistą vietą plaukite dideliu kambario (18-200 C) vandens kiekiu (geriausia tekančio vandens srove) srove mažiausiai 20 minučių.
5.Jeigu galite, dar plovimo metu numaukite apyrankes, žiedus nuimkite kitus papuošalus, laikrodį ir kitus daiktus, kurie prasidėjus audinių patinimui, galėtų spausti nudegusią vietą.
6.Įvertinkite nukentėjusiojo būklę ir teikite pirmąją medicinos pagalbą vadovaudamiesi ABCD principu.
7.Nedelsdami kvieskite greitąją medicinos pagalbą.
8.Aptvarstykite visą nudegimo plotą švariais tvarsčiais. Jeigu nudegimą sukėlė baltasis fosforas, nuolat vilgykite tvarsčius vandeniu.
9.Suteikite nukentėjusiam patogią padėtį, paguldykite, pasodinkite, apklokite jį.
10.Jeigu nukentėjęs yra sąmoningas, ir jo nepykina, galite jam duoti kelis gurkšnius vandens.
11.Kol atvyks pagalba, stebėkite nukentėjusiojo būklę.

Pavojai ir pastabos
Prieš šalindami chemines medžiagas nuo nukentėjusiojo odos, apsimaukite gumines pirštines, stenkitės, kad cheminės dalelelės nepatektų ant jūsų odos ar drabužių.