Kaip iškviesti greitąją medicinos pagalbą

KAIP IŠKVIESTI GREITĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ

Greitąją medicinos pagalbą iškvieskite pats arba paprašykite pagalbininko.

1.Skambinkite tel. 112 (bendrasis pagalbos telefonas tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje). Operatoriaus paprašykite, kad sujungtų su greitąją medicinos pagalba.
2.Apibūdinkite vietą, kur turi vykti greitoji medicinos pagalba (nurodykite rajoną, gatvę, kelią, adresą). Nurodykite kitus orientyrus, pvz. pastatus ar kitokius į akis krentančius vietovės objektus.
3.Padiktuokite savo telefono, kuriuo skambinate, numerį ir pasakykite savo vardą.
4.Išsamiai apibūdinkite, kas atsitiko.
5.Pasakykite galimą nukentėjusiųjų (sužeistų ar sergančių) skaičių.
6.Pasakykite nukentėjusiųjų amžių.
7.Informuokite, ar nukentėjusieji sąmoningi, ar kvėpuoja.
8.Nepadėkite ragelio, kol nelieps operatorius.

Daugumoje šalių yra kvalifikuoti specialistai, kurie instruktuos, kaip suteikti pagalbą

Svarbūs telefonai:
Bendrosios pagalbos telefonas tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje yra 112 (bet kuriame tinkle), greitosios medicinos pagalbos – 103 (Omnitel), 033 (Tele-2, Bitė), 03 (Teo)
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės centro tel.: (8 ~ 687) 53 378, (8 ~ 5) 236 20 52.

Jei neturite telefono:
paklauskite pagalbininko ar nukentėjusiojo, jei jis sąmoningas, ar turi;
pagal galimybes naudokite radijo ryšį, elektroninį paštą, vėliavas, šviesos signalus.