Automatinis išorinis defibriliatorius

AUTOMATINIS IŠORINIS DEFIBRILIATORIUS

Defibriliacija
Defibriliacijos metu išskiriamas elektros impulsas, kuris nutraukia širdies ritmo sutrikimą, sukėlusį klinikinę mirtį, ir taip atnaujina normalų širdies darbą. Automatinis išorinis defibriliatorius (AID) – kompiuterizuotas defibriliatorius, sugebantis nustatyti žmogaus širdies veiklą ir, jei reikia, skirią elektrinį impulsą, kuris atstato normalų širdies darbą.  Šis aparatas žodinėmis komandomis nurodo gaivinimo seką. Belieka tik klausyti ir vykdyti jo komandas.
Defibriliacija – efektyviausias būdas koreguoti klinikinės mirties metu atnaujina skilvelių virpejimą. Šalyse, kuriose pavyko pasiekti, kad defibriliacija būtų atlikta per pirmąsias 3min. nuo klinikinės mirties pradžios, išgyvenamumas padidėjo iki 75%.


Kada pradėti naudoti automatinį išorinį defibriliatorių?
Automatinį išorinį defibriliatorių reikėtų naudoti visada, jei žmogus yra nesąmoningas ir nekvėpuoja.

Ar galima pakenkti žmogui automatiniu išoriniu defibriliatoriumi?
Automatinis išorinis defibriliatorius tiksliai nustato nukentėjusiojo širdies ritmą ir defibriliuoti leidžia tik tada, kai defibriliacija yra reikalinga.

Automatinio išorinio defibriliatoriaus panaudojimo seka
VEIKSMAS PAAIŠKINIMAI

Įjunkite AID
•Paspauskite žalią įjungimo mygtuką
• Kai kurie AID įsijungia automatiškai (atidarius aparatą).
Klausykite    • Tolesnę seką nurodys aparatas
• Atidžiai klausykite

Prilipinkite elektrodus

• Apnuoginkite paciento krūtinę.
• Atplėškite elektrodų pakelį.
• Išimkite elektrodus.
• Nuplėškite apsauginę plėvelę.
• Priklijuokite elektrodus prie paciento krūtinės.


Analizė    

• AID sugeba nustatyti defibriliuotiną ritmą, įprastai tai pradeda daryti automatiškai, kai tik elektrodai uždedami ant krūtinės.
• Vykstant analizei, užtikrinkite, kad niekas nesiliestų prie paciento.
• Jei AID turi analizės mygtuką („ANALYSE“, paprastai jis būna geltonas), uždėję elektrodus, nedelsdami paspauskite jį: tik tada AID įvertins paciento širdies ritmą.

Šokas
• AID, nustatęs defibriliuotiną ritmą, praneša, jog reikalingas šokas.
• Užtikrinkite, kad niekas nesiliestų prie paciento, kol aparatas kraunasi.
• Kai tik aparatas nurodo paspausti raudoną šoko (SHOCK) mygtuką, garsiai perspėkite aplinkinius: „Visi atsitraukite, defibriliuosiu“ ir pažiūrėkite, kad niekas nesiliestų prie paciento. Tada nedelsdami paspauskite raudoną iškrovos mygtuką.
• Po to atidžiai klausykite ir vykdykite AID nurodymus.


Dėmesio!
Prilipinę defibriliatoriaus elektrodus, jų nenuimkite ir neišjunkite defibriliatoriaus, net jei gaivinimas buvo sėkmingas. Nuimti elektrodus ir išjungti defibriliatorių gali tik greitosios medicinos pagalbos specialistai.