Tiesioginiai renino inhibitoriai

TIESIOGINIAI RENINO INHIBITORIAI

Šie vaistai blokuoja tiek renino aktyvųjį centrą, tiek ir renino jungimąsi su angiotenzinogenu; dėl to nesusidaro angiotenzinai I ir II. LT registruotas vienintelis šios grupės preparatas aliskirenas. Aliskireną metabolizuoja CYP 3A4, jis taip pat yra nešiklių P-glikoproteino ir OATP substratas. Todėl galimos kliniškai reikšmingos sąveikos su minėto fermento ir nešiklių inhibitoriais ir induktoriais. Nors aliskirenas yra veiksmingas vaistas arterinei hipertenzijai gydyti, bet 2012.02.17 Europos vaistų agentūra (EMA) išleido dokumentą, kuriame draudžiama aliskireno skirti kartu su AKF inhibitoriais arba angiotenzino receptorių blokatoriais (ARB) diabetu sergantiesiems, kuriems yra apysunkis arba sunkus inkstų funkcijos nepakankamumas. Be to, EMA rekomendavo į aliskireno „preparato charakteristikų santrauką“ įtraukti įspėjimą, kad aliskireno derinti su AKF inhibitoriais ar/ir ARB nerekomenduojama visiems pacientams, nes negalima atmesti sunkių nepageidaujamų reiškinių.

Sąveika su azolų grupės sisteminio vartojimo priešgrybeliniais antibiotikais

Itrakonazolis kelis kartus didina kartu skiriamo aliskireno koncentraciją plazmoje; ketokonazolio poveikis

yra silpnesnis (farmakokinetinė sąveika).

Komentarai.

Itrakonazolis ir ketokonazolis yra stiprūs nešiklio Pglikoproteino ir CYP3A4 inhibitoriai. Aliskirenas yra minėtų fermentų substratas. Kliniškai reikšminga sąveika.

Šaltiniai: Tapaninen T. et al. Itraconazole, a P-glycoprotein and CYP3A4 inhibitor, markedly raises the plasma concentrations and enhances the renin- inhibiting effect of aliskiren. J Clin Pharmacol. 2011 Mar;51(3):359-67.

Sąveika su betaadrenoblokatoriais

Atenololis (greičiausiai ir visi betablokatoriai) didina aliskireno antihipertenzinį poveikį (farmakodinaminė sąveika). Aliskirenas nekeičia atenololio farmakokinetikos.

Sąveika su ciklosporinu

Ciklosporinas gali kelis kartus didinti aliskireno koncentraciją plazmoje. Derinys kliniškai reikšmingas ir vengtinas.

Šaltinis: Rebello S. et al. Effect of cyclosporine on the pharmacokinetics of aliskiren in healthy subjects. J Clin Pharmacol. 2011 Nov;51(11):1549-60.

Sąveika su diuretikais (hidrochlortiazidu, kilpiniais, kalį sulaikančiais diuretikais)

Hidrochlortiazidas didina aliskireno antihipertenzinį veiksmingumą (farmakodinaminė sąveika). Aliskireno derinys su hidrochlortiazidu kliniškai aprobuotas. Aliskireno paskyrus kartu su furozemidu, pastarojo „plotas po kreive“ ir Cmax sumažėjo atitinkamai 28 % ir 49 %. Todėl pradedant skirti furozemidą ar keičiant jo dozę, rekomenduojama stebėti jo poveikį, kad būtų išvengta galimo nepakankamo diurezinio poveikio, kai yra skysčių pertekliaus organizme būklės. Analogiška sąveika aprašyta ir su torazemidu.

Komentarai.

Tiek furozemidas, tiek ir torazemidas. tiek ir aliskirenas yra nešiklio OATP substratai, todėl gali konkuruoti dėl išskyrimo per inkstus. Tiek aliskirenas, tiek ir kalį sulaikantys diuretikai (pvz., ARA) reikšmingai didina kalio koncentraciją plazmoje. Tokius derinius derėtų skirti atsargiai, stebint kalio koncentraciją plazmoje.

Šaltiniai: Vaidyanathan S. et al. Pharmacokinetic interaction of the direct renin inhibitor aliskiren with furosemide and extended-release isosorbide- 5-mononitrate in healthy subjects. Cardiovasc Ther. 2008;26(4):238-46.

Rasilez. Preparato charakteristikų santrauka.

Sąveika su maistu, įskaitant greipfrutų sultis

Riebus maistas ženkliai mažina aliskireno rezorbciją. Greipfrutų (ir kitų vaisių) sultys reikšmingai sumažina

aliskireno koncentraciją plazmoje. Druskos pakaitalai,

kuriuos dalis natrio yra pakeista kaliu, gali

didinti hiperkalemijos pavojų.

Šaltiniai: Rasilez. Preparato charakteristikų santrauka. Tapaninen T., Neuvonen P.J., Niemi M.`Grapefruit juice greatly reduces the plasma concentrations of the OATP2B1 and CYP3A4 substrate aliskiren. Clin Pharmacol Ther. 2010 Sep;88(3):339-42.

Sąveika su kalcio antagonistais (amlodipinu, verapamiliu)

Amlodipinas didina aliskireno antihipertenzinį veiksmingumą (farmakodinaminė sąveika). Kliniškai aprobuotas derinys arterinei hipertenzijai gydyti.

Šaltinis: Rasilamlo. Preparato charakteristikų santrauka. http://www. ema.europa.eu/docs/lt_LT/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002073/WC500107200.pdf

Verapamilis kaip CYP3A4 ir įvairių nešiklių inhibitorius didina aliskireno koncentraciją plazmoje, tačiau sąveika laikoma kliniškai mažai reikšminga.

Šaltinis: Rebello S. et al. Effect of verapamil on the pharmacokinetics of aliskiren in healthy participants. Clin Pharmacol. 2011 Feb;51(2):218-28.

Sąveika su NVNU

Dėl farmakodinaminės sąveikos NVNU gali mažinti aliskireno antihipertenzinį poveikį ir didinti pastarojo nefrotoksiškumą (farmakokinetinė sąveika su celekoksibu nenustatyta). Be to, derinys gali didinti kalio koncentraciją plazmoje. Farmakodinaminė sąveika greičiausiai universali ir kliniškai reikšminga.

Šaltinis: Villa J. et al. Clinical relevance of drug interactions between nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) and antihypertensives. Aten Primaria. 2014 Nov;46(9):464-74.

Sąveika su P-glikoproteino induktoriais

Rifampicinas indukuoja tiek P-glikoproteiną, tiek ir CYP3A4, todėl reikšmingai mažina aliskireno koncentraciją plazmoje ir jo antihipertenzinį aktyvumą. Analogiškai veikia ir jonažolės preparatai.

Šaltinis: Tapaninen T., Neuvonen P.J., Niemi M. Rifampicin reduces the plasma concentration and the renin-inhibiting effect of aliskiren. Eur J Clin Pharmacol. 2010;66:497-502.

Sąveika su P-glikoproteino inhibitoriais

P-glikoproteino inhibitoriai (amjodaronas, eritromicinas, klaritromicinas, telitromicinas) reikšmingai didina aliskireno koncentraciją plazmoje. Sąveika kliniškai reikšminga. Aliskireno vartoti su stipriais P-glikoproteino inhibitoriais reikėtų labai atsargiai. Chinidino vartoti su aliskirenu draudžiama.

Šaltinis: Rasilez. Preparato charakteristikų santrauka. http://www.ema.europa. eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/ human/000780/WC500047010.pdf

Sąveika su statinais

Atorvastatinas didina aliskireno koncentraciją ir lėtina jo išskyrimą. Tuo tarpu aliskirenas mažina atorvastatino koncentraciją plazmoje. Sąveika kliniškai mažai reikšminga. Lovastatinas neveikia aliskireno farmakokinetikos.

Šaltinis: Vaidyanathan S. et al. Pharmacokinetics of the oral direct renin inhibitor aliskiren in combination with digoxin, atorvastatin, and ketoconazole in healthy subjects: the role of P-glycoprotein in the disposition of aliskiren. J Clin Pharmacol. 2008 Nov;48(11):1323-38.

Sąveika su vitamino K antagonistais (varfarinu, acenokumaroliu)

Aliskirenas nei farmakodinamiškai, nei farmakokinetiškai nesąveikauja su acenokumaroliu. Sąveika su varfarinu netirta.

Šaltinis: Huang H.L. et al. Effect of aliskiren, an oral direct renin inhibitor, on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of a single dose of acenocoumarol in healthy volunteers. Curr Med Res Opin. 2008 Sep;24(9):2449-56.

Kitos sąveikos (ištrauka iš Rasilez charakteristikų santraukos)

Kliniškai reikšmingos aliskireno sąveikos su kitais dažniausiai hipertenzijai ar diabetui gydyti vartojamais vaistiniais preparatais nežinomos. Klinikinių farmakokinetikos tyrimų metu buvo tiriama sąveika su šiais preparatais: acenokumaroliu, atenololiu, celekoksibu, pioglitazonu, alopurinoliu, izosorbido-5-mononitratu, ramipriliu ir hidrochlorotiazidu. Sąveikos nenustatyta.