Širdį veikiantys glikozidai

ŠIRDĮ VEIKIANTYS GLIKOZIDAI

DIGOKSINAS

Vienintelis LT registruotas širdį veikiantis glikozidas, kartais dar vartojamas širdies nepakankamumui gydyti, taip pat ritmui suretinti, esant prieširdžių virpėjimui ar plazdėjimui. Jam būdinga nedidelė terapinio veikimo platuma. Šiuo metu digoksinas nebėra pirmojo pasirinkimo vaistas širdies nepakankamumui ar aritmijoms gydyti; maža to, įrodyta, kad jis didina pacientų (ypač su prieširdžių virpėjimu) mirštamumą. Digoksinas kepenyse beveik nemetabolizuojamas ir daugiausiai išskiriamas nepakitęs su šlapimu. Jis yra nešiklio P-glikoproteino substratas. Pagrindinės digoksino farmakokinetinės sąveikos su kitais vaistais dažniausiai atsiranda dėl kitų vaistų sukelto P-glikoproteino slopinimo arba indukcijos. Farmakodinaminė saveika pasireiškia su vaistais, slopinančiais automatizmą ir laidumą (žr. toliau). Vaistai, kurie sutrikdo elektrolitų (kalio, kalcio, magnio ir kt.), apykaitą, gali didinti digoksino toksiškumą arba mažinti jo terapinį poveikį.

Šaltiniai: Iisalo E. Clinical pharmacokinetics of digoxin. Clin Pharmacokinet. 1977 Jan-Feb;2(1):1-16.

Vamos M., W. Erath J. W., Hohnloser S. H. Digoxin-associated mortality: a systematic review and meta-analysis of the literature. Eur Heart J. 2015 May 4. pii: ehv143.

Sąveika su AKF inhibitoriais

AKF inhibitoriai (kaptoprilis) mažina digoksino klirensą, todėl gali didinti jo koncentraciją plazmoje. Antra vertus, manoma, kad vartojant digoksiną įprastinėmis (nedidelėmis) dozėmis, ši sąveika greičiausiai neturi didesnės klinikinės reikšmės.

Šaltiniai: Stangier J. et al. The effect of telmisartan on the steady-state pharmacokinetics of digoxin in healthy male volunteers. J Clin Pharmacol. 2000 Dec;40(12 Pt 1):1373-9.

Semsarian Ch. Digoxin in the 21st century. Aust Prescr 1999;22:136-7.

SĄVEIKA SU ANTIARITMINIAIS VAISTAIS

Amjodaronu

Amjodaronas slopina digoksino klirensą ir gali didinti digoksino koncentraciją plazmoje. Rekomenduojama stebėti digoksino perdozavimo požymius. Galima ir farmakodinaminė sąveika (neigiamas chrono- ir dromotropinis poveikis).

Šaltinis: Nademanee K. et al. Amiodarone-digoxin interaction: clinical significance, time course of development, potential pharmacokinetic mechanisms and therapeutic implications. Am Coll Cardiol. 1984 Jul;4(1):111-6.

Belz G.G. et al. Interaction between digoxin and calcium antagonists and and antiarrhytmic drugs. Clin Pharmacol Ther. 1983 Apr;33(4):410-7

Dronedaronu

Sąveikos rezultatas.

Reikšmingai (nuo 1,7 iki 2,5 karto) padidėjusi digoksino koncentracija plazmoje.

Komentarai.

Dronedaronas slopina nešiklį P-glikoproteiną, kuris vaidina esminį vaidmenį digoksino eliminacijoje. PALLAS tyrimo (nutrauktas prieš laiką) rezultatai rodo, kad dronedarono ir digoksino derinys didina širdies nepakankamumo ir mirties nuo aritmijų riziką. Sąveika reikšminga, jei abudu vaistai vartojami ilgą laiką. Stebėti intoksikacijos digoksinu požymius; jei reikia, mažinti digoksino dozę.

Šaltinis: El Maghawry M., Farouk M. Dronedarone-digoxin interaction in PALLAS: A foxglove connection? Glob Cardiol Sci Pract. 2015 Jan 26;2015:4.

Propafenonu

Sąveikos rezultatas.

Reikšmingai padidėjusi digoksino koncentracija plazmoje.

Komentarai.

Propafenonas yra nešiklio P-glikoproteino, kuris vaidina svarbų vaidmenį digoksino išskyrime, inhibitorius.

Sąveikos intensyvumas priklauso nuo propafenono dozės. Sąveika (tiek farmakokinetinė, tiek ir farmakodinaminė) kliniškai reikšminga.

Šaltiniai: Woodland C. et al. The digoxin-propafenone interaction: characterization of a mechanism using renal tubular cell monolayers. J Pharmacol Exp Ther. 1997 Oct;283(1):39-45.

Calvo M. V. et al. Interaction between digoxin and propafenone. Ther Drug Monit. 1989;11(1):10-5.

SĄVEIKA SU ANTIRETROVIRUSINIAIS VAISTAIS

Daugelis ŽIV infekcijai gydyti vartojamų vaistų (pvz., ritonaviras) yra nešiklio P-glikoproteino inhibitoriai, todėl reikšmingai didina digoksino koncentraciją plazmoje. Jie taip pat slopina digoksino klirensą. Rekomenduojama gydymą digoksinu pradėti nuo mažiausios dozės ir stebėti ligonio būklę dėl perdozavimo simptomų. ŽIV infekcijai gydyti dažniausiai vartojami kelių antiretrovirusinių vaistų deriniai; derinių sąveika su digoksinu netirta.

Šaltiniai: Ding R. et al. Substantial pharmacokinetic interaction between digoxin and ritonavir in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther. 2004 Jul;76(1):73-84.

Phillips E. et al. Digoxin toxicity and ritonavir: a drug interaction mediated through p-glycoprotein? AIDS. 2003;17:1577–1578.

SĄVEIKA SU BUPROPIONU

Sąveikos rezultatas.

Reikšmingai (80 %) padidėjęs digoksino klirensas, sumažėjusi digoksino koncentracija plazmoje ir terapinis poveikis.

Komentarai.

Bupoprionas skatina digoksino išskyrimą. Mechanizmas – OATP (organinio anijonų transportinio proteino) aktyvinimas. Sąveikos klinikinė reikšmė dar neaiški, nes pirmą kartą aprašyta tik 2014 m.

Šaltinis: He J. et al. Mechanism of an unusual, but clinically significant, digoxin-bupropion drug interaction. Biopharm Drug Dispos. 2014 Jul;35(5):253-63.

SĄVEIKA SU DIURETIKAIS

Sąveikos rezultatas.

Padidėjęs digoksino toksiškumas ir aritmijų pavojus.

Komentarai.

Hipokalemija didina digoksino toksiškumą. Diuretikų sukelti elektrolitų (pirmiausiai, kalio) balanso sutrikimai gali predisponuoti digoksino provokuojamiems ritmo sutrikimams. Šiuo požiūriu reikšmingiausia sąveika nustatyta tarp kilpinių diuretikų ir digoksino. Diuretikai (ypač aldosterono receptorių antagonistai) slopina digoksino išskyrimą per inkstus, todėl pastarojo koncentracija plazmoje gali padidėti iki 3 kartų. Rekomenduojama stebėti elektrolitų (kalio, magnio ir kt.) koncentraciją plazmoje, taip pat intoksikacijos digoksinu požymius. Esant būtinybei – nustatinėti digoksino koncentraciją serume.

Šaltinis: Wang Meng-Ting et al. Risk of digoxin intoxication in heart failure patients exposed to digoxin–diuretic interactions: a populationbased study. Br J Clin Pharmacol. 2010 August; 70(2): 258–267.

SĄVEIKA SU ANTIBIOTIKAIS IR KITAIS ANTIBAKTERINIAIS VAISTAIS

 Žarnyno bakterijos dalyvauja verčiant digoksiną neaktyviaisiais metabolitais. Antibiotikai, keisdami žarnyno mikrobiotos sudėtį, gali nereikšmingai didinti digoksino koncentraciją plazmoje. Tokia sąveika aprašyta su tetraciklinais ir kai kuriais kitais plataus veikimo spektro antibiotikais.

Sąveika su makrolidų grupės antibiotikais

Digoksinas yra nešiklio P-glikoproteino substratas. Makrolidų grupės antibiotikai klaritromicinas, roksitromicinas, mažesniu laipsniu eritromicinas slopina P-glikproteiną ir taip reikšmingai didina digoksino koncentraciją plazmoje. Šiuo požiūriu saugiausiu laikomas azitromicinas. Sąveika kliniškai reikšminga.

Šaltinis: Inhibition of P-glycoprotein–Mediated Efflux of Digoxin and Its Metabolites by Macrolide Antibiotics. Hughes J., Crowe A. J Pharmacol Sci. 2010;113:315 – 324.

Sąveika su priešgrybeliniais azolo grupės antibiotikais

Kai kurie azolo grupės priešgrybeliniai antibiotikai (ketokonazolis, itrakonazolis) slopina P-glikoproteino aktyvumą. Dėl to gali pastebimai didėti digoksino koncentracija plazmoje. Sąveika su minėtais preparatais kliniškai reikšminga.

Šaltiniai: Sachs M.K., Blanchard L.M., Green P.J. Interaction of Itraconazole and Digoxin. Clin Infect Dis.1993;16(3): 400-403.

Salphati L., Benet L.Z. Effects of Ketoconazole on Digoxin Absorption and Disposition in Rats. Pharmacology. 1998;56:308–313.

Sąveika su rifampicinu

Sąveikos rezultatas.

Sumažėjusi digoksino koncentracija plazmoje ir jo terapinis poveikis.

Komentarai.

Rifampicinas indukuoja nešiklio P-glikoproteino aktyvumą. Sąveika kliniškai reikšminga.

Šaltinis: Greiner B. et al. The role of intestinal P-glycoprotein in the interaction of digoxin and rifampin. J Clin Invest. 1999 Jul;104(2):147-53.

Sąveika su trimetoprimu (Co-trimetaksazoliu)

Manoma, kad trimetoprimas slopina digoksino išskyrimą per inkstus ir gali didinti pastarojo koncentraciją plazmoje. Sąveika gali būti kliniškai reikšminga, kai trimetoprimo ar ko-trimetaksazolio skiriama didesnėmis dozėmis ir ilgesnį laiką. Savo struktūra ir savybėmis trimetoprimas primeną diuretiką amiloridą. Dėl to trimetoprimas gali didinti kalio koncentraciją plazmoje.

Šaltinis: Petersen P. et al. Digoxin-trimethoprim interaction. Acta Med

Scand. 1985;217(4):423-7.

SĄVEIKA SU ANTIDIABETINIAIS VAISTAIS

Akarbozė gali slopinti digoksino rezorbciją. Digoksinas nesąveikauja su DPP-4 (dipeptidilpeptidazės) inhibitoriais, taip pat su repaglitinidu ir nateglinidu. Digoksino vartojimas kartu su metforminu gali provokuoti laktatacidozę, ypač pagyvenusiems pacientams. Mat, digoksinas slopina metformino išskyrimą per inkstus.

Šaltinis: Drug interaction checker. www.drugs.com

SĄVEIKA SU ARBs

Kandesartanas, irbesartanas ir ypač telmisartanas slopina nešiklio P-glikoproteino aktyvumą ir didina digoksino koncentraciją kraujyje. Digoksino sąveika su telmisartanu laikoma kliniškai reikšminga. Kitų ARB kliniškai reikšmingų sąveikų su digoksinu nenustatyta.

Šaltinis: Kamiyama E. et al. Interaction of angiotensin II type 1 receptor blockers with P-gp substrates in Caco-2 cells and hMDR1-expressing membranes. Life Sci. 2010 Jan 2;86(1-2):52-8.

SĄVEIKA SU BETABLO KATORIAIS

Sąveikos rezultatas.

Žymi bradikardija, laidumo sutrikimų rizika.

Komentarai.

Sinergistinis farmakodinaminis poveikis automatizmui ir A-V mazgo laidumui. Kai kurie betablokatoriai didina digoksino biologinį įsisavinimą. To priežastis – padidėjusi digoksino rezorbcija ir sulėtėjęs išskyrimas dėl nešiklio P-glikoproteino slopinimo. Šaltinis: Eichhorn E. J. et al. Effect of concomitant digoxin and carvedilol therapy on mortality and morbidity in patients with chronic heart failure. Am J Cardiol. 2000;86(9):1032-5, A10-1.

SĄVEIKA SU KALCIO KANALŲ BLO KATORIAIS

Sąveikos rezultatas.

Padidėjusi digoksino koncentracija plazmoje, žymi bradikardija, galimi laidumo sutrikimai.

Komentarai.

Verapamilis slopina digoksino inkstų ir nerenalinį klirensą. Diltiazemo ir felodipino poveikis digoksino išskyrimui yra, palyginti, nedidelis (farmakokinetinė sąveika). Dėl verapamilio ir diltiazemo sinergistinio poveikio automatizmui ir laidumui galima žymi bradikardija ir laidumo sutrikimai (farmakodinaminė sąveika).

Šaltinis: Belz G. G. et al. Interaction between digoxin and calcium antagonists

and and antiarrhytmic drugs. Clin Pharmacol Ther. 1983 Apr;33(4):410-7.

SĄVEIKA SU KALCIO DRUSKOMIS

Kalcis pacientams, įsotintiems širdį veikiančiais glikozidais, gali sukelti sunkią aritmiją, ypač jei kalcio preparato greitai suleidžiama į veną.

Šaltinis: DIGOXIN WZF Polfa. Preparato charakteristikų santrauka.

www.vvkt.lt

SĄVEI KA SU STATINAIS

Sąveikos rezutatas.

Padidėjusi digoksino koncentracija plazmoje.

Komentarai.

Simvastatinas ir atorvastatinas slopina P-glikoproteiną, kuris vaidina svarbų vaidmenį digoksino išskyrime. Kiti statinai (fluvastatinas, pravastatinas ir rozuvastatinas) greičiausiai neturi įtakos digoksino koncentracijai. Sąveika greičiausiai neturi didesnės klinikinės reikšmės.

Šaltiniai: Boyd R. A. et al. Atorvastatin coadministration may increase digoxin concentrations by inhibition of intestinal P-glycoprotein-medicated secretion. J Clin Pharmacol. 2000;40:91-8.

Bellosta S. et al. Safety of Statins. Focus on Clinical Pharmacokinetics and Drug Interactions. Circulation. 2004;109(suppl III):III-50 –III-57.

Sąveika su protono siurblio inhibitoriais

Protono siurblio inhibitoriai yra nešiklio P-glikoproteino substratai. Omeprazolis taip pat slopina P-glikoproteino aktyvumą. Yra pranešimų, kad omeprazolis slopina digoksino išskyrimą ir dėl tos priežasties didina pastarojo koncentraciją plazmoje. Kitų protono siurblio inhibitorių P-glikoproteiną

slopinantis poveikis yra nežymus. Manoma, kad sąveika neturi klinikinės reikšmės.

Šaltiniai: Pauli-Magnus C. et al. Interaction of omeprazole, lansoprazole and pantoprazole with P-glycoprotein. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2001;364(6):551-7.

Kiley C. A., Cragin D. J., Roth B. J. Omeprazole-associated digoxin toxicity. South Med J. 2007 Apr;100(4):400-2.

Sąveika su varfarinu

Aprašytas atvejis, kai digoksinas gydomam varfarinu pacientui pailgino TNS iki 10. Kartu buvo nustatyta reikšmingai padidėjusi digoksino koncentracija plazmoje. Autoriai aiškina šią sąveiką digoksino konkurencija su varfarinu dėl sujungimo su plazmos baltymais. Sąveikos klinikinė reikšmė neaiški (greičiausiai nereikšminga), nes aprašytas sąveikos atvejis, atrodo, yra vienintelis literatūroje.

Šaltinis: Bhattacharyya A. , Bhavnani M., Tymms D. J. Serious interaction between digoxin and warfarin. Br J Cardiol. 2002;9:356-7.

Kitos sąveikos

Toliau išvardyti preparatai gali didinti digoksino koncentraciją serume: alprazolamas, amjodaronas, flekainidas, gentamicinas, indometacinas, itrakonazolis, prazosinas, propafenonas, chinidinas, chininas, spironolaktonas, makrolidų grupės antibiotikai (pvz., eritromicinas ir klaritromicinas), tetraciklinas (galbūt ir kitokie antibiotikai), trimetoprimas, propantelinas, atorvastatinas, ciklosporinas, epoprostenolis (laikinai) ir karvedilolis. Toliau išvardyti preparatai gali mažinti digoksino koncentraciją serume: adrenalinas (epinefrinas), antacidiniai preparatai, kaolinas-pektinas, kai kurie tūrį didinantys vidurių paleidžiamieji preparatai, kolestiraminas, akarbozė, salbutamolis, sulfasalazinas, neomicinas, rifampicinas, kai kurie citostatikai, fenitoinas, metoklopramidas, penicilaminas ir žoliniai paprastųjų jonažolių (Hypericum perforatum) preparatai.