Pirmoji medicinos pagalba

PIRMOJI MEDICINOS PAGALBA

Traumos ar ūmios būklės nėra kasdieniniai mūsų palydovai, tačiau jiems įvykus pagalba turi būti teikiama kvalifikuotai ir savalaikiai. Kad ir kas atsitiktų (banalus įsidūrimas ar rimtas lūžis, saulės smūgis ar skendimas), visais atvejais žmogaus veiksmai turi atitikti racionalius pagalbos principus bei naujausias medicinos žinias.

Šiame skyriuje išsamiai ir suprantamai pateikiami pagrindiniai diagnozavimo ir pirmos pagalbos principai,  išsaugant gyvybę ir apsaugant sveikatą sužeidimų bei ūmių būklių atvejais.

Pirmoji medicinos pagalba tėra vienas iš daugelio pagalbos žmogui būdų, o kiekvienas būdas gali ne tik padėti, bet ir pakenkti. Todėl susidūrus su realiomis situacijomis ar aplinkybėmis, geriausia vadovautis protingumo principu, siekiant įvertinti riziką, apsaugoti save, nepakenkti nukentėjusiajam ir suteikti pagalbą. Dažnai labai norisi prisiimti atsakomybę už visus vykstančius įvykius, todėl svarbu suprasti, jog sėkmė ne visada apvainikuoja mūsų pastangas. Kai kurios būsenos yra fatališkos ar determinuotos nesėkmei savo eiga, todėl kiekvienoje situacijoje siekti reikia ne absoliutaus rezultato, o padaryti geriausią, ką galima.

Pareigos ir atsakomybės faktoriai yra nematomos jėgos, sąlygojančios pirmosios pagalbos teikimo efektyvumą ir paplitimą. Šiuos faktorius norime ne apibrėžti įstatymo raide (jau yra padaryta), o išlaisvinti, suteikiant galingą jėgą- žinias ir įgūdžius, kurie gali padėti išgelbėti žmogaus gyvybę.

Pirmos pagalbos teikėją įsivaizduojame kaip laisvą nuo baimių bei nežinios, motyvuotą žmogų, norintį ir galintį panaudoti savo įgūdžius reikiamose gyvenimo situacijose.