Alerginės slogos kontrolė ir rekomendacijos gydymo efektyvumui padidinti

2016-06-07 | Ligos.lt

Šiais laikais farmacijos pažanga yra akivaizdi, tačiau būdų, kaip išgydyti alerginę slogą, paieškos vis dar tęsia­si. Alerginės slogos gydymą sudaro iš 3 pagrindinės dalys:

•aplinkos kontrolė vengiant alergenų;
•gydymas vaistais;
•imunoterapija.

Alergija yra neįprasta reakcija į aplinkoje esančias mums įprastas me­džiagas – maisto produktus, augalų žie­dadulkes, naminių gyvūnų kailį, bui­tines chemines medžiagas, vaistus ir kt. Sergant alergine sloga, dažniausiai skundai yra nosies užgulimas, čiaudu­lys, nosies niežėjimas ir sekrecija iš no­sies. Alerginės slogos klasifikacija ir pa­pildomi simptomai pateikti 1 pav.

Ligos.lt

Gydytojo otorinolaringologo praktikoje dažniau pa­sitaikantis nuolatinis tiek vaikų, tiek suagusiųjų alerginis rinitas yra sunkiau kontroliuojamas. Nuolatinis intrana­zalinių ar / ir peroralinių antialerginių vaistų vartojimas šiandien yra kliniškai ištirtas, patvirtintas ir bene geriau­sias medikamentinis gydymo būdas (neskaitant imuno­terapijos). Esant vidutinio sunkumo ar sunkiai ligos ei­gai, dažniausiais nusiskundimas, kuris verčia pacientus ieškoti pagalbos, yra gyvenimo kokybės pablogėjimas dėl pasunkėjusio kvėpavimo per nosį, nuovargio, dėme­sio ir koncentracijos trūkumo paūmėjus ligai. Tiek vai­kai, tiek suaugę pacientai dažniausiai gydomi vaistais, nes imunoterapija tinka ne visiems, o aplinkos alergenų išvengti yra be galo sunku. 1 lentelėje pateikiamos aler­ginio rinito pakopinio gydymo rekomendacijos. Atitin­kamai palengvėjus ar paūmėjus skundams, rekomenduo­jama keisti vaistus, mažinti ar didinti jų kiekį ir dozes.

Ligos.lt

Taip naudodamas vaistus alerginei slogai gydyti, pacientas galėtų tikėtis pakankamo gydomojo efek­to. Deja, medikamentinis gydymas ne visuomet yra labai efektyvus, todėl ieškoma papildomų priemonių, galinčių palengvinti simptomus ir pacientų gyveni­mo kokybę. Šiuo atveju papildomai pritaikomos no­sies gleivinės priežiūros priemonės, kurių veiksmin­gumas tirtas klinikiniuose tyrimuose.

Grįžtant prie ligos etiopatogenezės, veikiant įkve­piamiems alergenas, per uždegiminių reakcijų kaskadą paskatinama organizmo alerginė reakcija ir atsiranda alerginės slogos simptomai. Todėl galima daryti išvadą, kad nosies gleivinė, būdama įkvepiamo alergeno akty­vaus veikimo zona, turi didelę reikšmę simptomų atsi­radimui. Jei nosies gleivinėje patekę alergenai užsilaiko, jie sukelia minėtas reakcijas ir simptomus. Todėl Ameri­kos alerginės astmos ir imunologijos akademija simpto­mams palengvinti rekomenduoja plauti nosies gleivinę.

Tinkama nosies gleivinės priežiūra (2 pav.), ser­gant alergine sloga ir naudojant medikamentinį gydymą (3pav.), gali pagerinti paciento savijautą. Vienoje atliktų klinikinių studijų, kurioje sergantys alergine sloga tiria­mieji vartojo intranazalinį gliukokortikosteroidą su izoto­niniu jūros vandeniu arba geriamąjį antihistamininį prepa­ratą su hipertoniniu jūros vandeniu, buvo nustatyta, kad:

•papildomas hipertoninio jūros vandens naudojimas su geriamuoju antihistamininiu vaistu padeda efek­tyviau kontroliuoti alerginės slogos simptomus;

•intranazalinio gliukokortikosteroido ir izotoninio jū­ros vandens naudojimas padeda efektyviau mažinti alerginės slogos simptomus.

Remiantis šiomis išvadomis, pacientams, kurie aler­ginei slogai gydyti vartoja tik geriamuosius antihistami­ninius preparatus, rekomenduojama plauti nosies glei­vinę hipertoniniu jūros vandeniu. Jei pacientas vartoja intanazalinį gliukokortikosteroidą, papildomai siūloma vartoti izotoninį jūros vandenį nosies gleivinės priežiū­rai ir gydymo efektyvumui padidinti.

Ar galima išgydyti alerginę slogą chirurginiu būdu? Kadangi alerginė reakcija yra sudėtinga organizmo imuninės sistemos veiksnių grandinė, kurios metu pasireiškia nosies simptomai, suprantama, kad jokia chirurgija negali pašalinti ligos priežasties. Vis dėl­to alerginės slogos simptomams (pvz., nosies užguli­mui) įtakos turi apatinių nosies kriauklių paburkimas dėl alerginės reakcijos. Tinkamai pasirenkant chirur­ginio metodo tipą, tausojančios plastikos metu suma­žinama apatinės kriauklės pogleivinės dalies apimtis, tuo pat metu nepažeidžiant nosies gleivinės mukocia­liarinio klirenso – svarbios nosies gleivinės funkcijos.

Medicininėje literatūroje esama straipsnių apie aler­ginės slogos simptomų kontrolę, skiriant apatinių nosies kriauklių chirurginį gydymą. Pritaikius tai praktikoje (autoriaus asmeninė patirtis), pagerėja nosies užguli­mo kontrolė, sumažėja vartojamų antialerginių vaistų poreikis, pagerėja pacientų gyvenimo kokybė. Be abe­jo, po chirurginio gydymo alerginė sloga išlieka, tačiau sumažėja nosies užgulimo sunkumas.

Chirurginiam alerginės slogos gydymui taikomi ap­ribojimai. Kai kurie yra griežti, pavyzdžiui, amžius. Kiti yra santykiniai, kuriuos gydytojas ir pacientas spren­džia kartu:

•pacientas negali būti jaunesnis kaip 8 metai;
•paciento aplinka susijusi su pastoviu oro sausumu, dulkėmis (profesinės aplinkos įtaka);
•kontraindikacijos atlikti chirurgiją dėl esančių vidaus ligų paūmėjimo rizikos.

Aptarti konservatyvaus ir chirurginio alerginės slo­gos gydymo metodai šiandien gali padėti geriau kon­troliuoti ligos simptomus. Tačiau alerginė sloga išlie­ka iššūkiu gydytojo praktikoje, paciento gyvenime ir jo aplinkoje. Reikia tikėtis, kad šioje srityje dirban­tys mokslininkai greitai atras daugiau naujų efekty­vių alternatyvų, padėsiančių kontroliuoti ligą ar ją vi­siškai išgydyti.