Krūtinės skausmas

2017-04-06 | Ligos.lt

Įvadas

Krūtinės skausmas yra dažnas nerimą keliantis sutrikimas, kuris priverčia tėvus ir vaikus kreiptis į gydymo įstaigas. 6 iš 1 tūkst. vaikų, besikrei­piančių į gydymo įstaigas, vargina krūtinės skaus­mas. Toks skausmas nebūdingas vaikams iki 4 metų. Krūtinės skausmu dažniausiai skundžiasi 12 metų ir vyresni vaikai. Jis būdingesni mergai­tėms nei berniukams. Krūtinės skausmą dažniau­siai sukelia nekardialinė patologija.

Etiologija

Kardialinio krūtinės skausmo priežastys

Šios priežastys sudaro tik 4–6 proc. visų atve­jų. Skausmas lokalizuojasi centrinėje krūtinės ląstos dalyje, plinta į kairiąją ranką, apatinį žan­dikaulį. Skausmas apibūdinamas kaip sunkumo pojūtis, stiprus skausmas, kartu galimas prakai­tavimas, pykinimas, blyškumas, mirties baimė, presinkopė, alpimas arba širdies plakimas.

Vainikinių kraujagyslių pokyčiai:

– vainikinių kraujagyslių anomalijos;

– koronaritai (Kavasakio liga).

Struktūriniai širdies pokyčiai:

– hipertrofinė kardiomiopatija;

– mitralinio vožtuvo prolapsas;

– aortos arba mitralinio vožtuvo stenozė;

– aortos aneurizma arba disekacija (ser­gant Marfano, Turnerio arba Noonano sindromu).

Infekcija:

– miokarditas;

– perikarditas;

– endokarditas.

Tachiaritmijos:

– supraventrikulinė tachikardija.

– skilvelių tachikardija.

Nekardialinio krūtinės skausmo priežastys

Skiriamos šios nekardialinio krūtinės skausmo priežastys:

-idiopatinės – 12–85 proc. atvejų;

-muskuloskeletinės (patempimas, trauma, kos­tohondritas, Tietze sindromas, skeleto anoma­lijos, krūtų patologija, odos infekcija, pavyz­džiui, herpes zooster išbėrimas) – 15–31 proc. atvejų. Jų sukeltas skausmas yra lokalus, aptin­kamas palpuojant pacientą. Skausmas stiprėja judant ar kosint;

- psichogeninės (panika, nerimas, depresija, emocinis distresas, somatoforminė autosomi­nė disfunkcija) – 5–17 proc. atvejų. Skausmas kartojasi esant tam tikram stresiniam veiksniui.

Remiantis anamneze nustatomos stresinės gyvenimo situacijos arba nerimo sindro­mas. Dažnai kartu yra hiperventiliacija;

- sukeltas virškinimo trakto ligų (ezofagi­tas, stemplės spazmas, gastritas, stemplės sve­timkūnis, diafragmos išvarža, cholecisti­tas) – 4–7 proc. atve­jų. Lokalizavęsis už krūtinkaulio arba epi­gastrio srityje, skaus­mas būna deginamojo arba ūminio pobūdžio. Paūmėjimas siejamas su valgymu arba kūno padėties pokyčiais, gali būti kartu su dis­fagija;

- sukeltas kvėpavimo sistemos ligų (stiprus kosulys, astma, pneu­monija, pleuritas, pneu­motoraksas, pneu­momediastinumas, plaučių arterijos embolija, pleurodinija, sve­timkūnis kvėpavimo takuose) – 12–21 proc. atvejų;

-hematologinės ligos (pjautuvinė anemija, krū­tinės ląstos sienos, ertmės arba mediastinumo navikai);

-neurologinės priežastys (migrena, nervų šakne­lių uždegimas).

Ligos.lt

Anamnezė ir tyrimas

Kiekvieno gydytojo, dirbančio pirmines as­mens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, skubiosios pagalbos skyriuose, užda­vinys yra nustatyti organinę skausmo krūtinėje priežastį. Pagrindiniai vaikų krūtinės skausmo diagnostikos metodai yra kruopšti anamnezė ir objektyvus ištyrimas (1 pav.). Tolesni diagnosti­kos metodai priklauso nuo įtariamos patologijos pagal anamnezės ir objektyvaus ištyrimo duome­nis. Krūtinės ląstos rentgenogramą, rutininę elek­trokardiogramą rekomenduojama atlikti skubio­sios pagalbos skyriuje, bet ne visiems pacientams.

Tyrimai:

-bendrasis kraujo tyrimas, kraujo uždegimo ro­dikliai;

-elektrokardiograma;

-krūtinės ląstos rentgenograma.

Ligos.lt

Rekomenduojamas tyrimo planas pagal skausmo intensyvumą pateikiamas 2 pav. Re­komenduojamas tyrimas pagal rizikos veiksnius (parengta pagal Karališkosios Melburno (Austra­lija) vaikų ligoninės rekomendacijas) pateikiamas 3 pav.

Ligos.lt

 

Gydymo taktika

Gydymas skiriamas atsižvelgiant į tai, kokia patologija nustatoma. Muskuloskeletinis skausmas gydomas ramybe ir nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Gastro­enterologinių ligų sukeltas skausmas gydomas protonų siurblio inhibitorių grupei priskiriamais medikamentais. Psichosomatinis skausmas gydo­mas taikant psichoterapiją. Psichiatrinė patologija gydoma atsižvelgiant į psichiatro rekomendacijas ir paskirtus vaistus. Plaučių ligos gydomos pagal nustatytos ligos gydymo schemas.

Vaiką siųskite konsultuotis su vaikų kardiolo­gui, jeigu:

-tirdami vaiką, įtariate galimą kardiologinę pa­tologiją;

-fizinio krūvio metu ima skaudėti krūtinę;

-fizinis krūvis sukelia alpimą;

-skausmas krūtinės srityje, jaučiamas dažnas plakimas;

l elektrokardiogramoje nustatomi pokyčiai; l surinkta šeiminė anamnezė, nustatytos aritmi-jos, staigios kardialinės mirtys, genetinės ligos, pavyzdžiui, ilgo QT intervalo sindromas; l anksčiau atliktos kardiochirurginės operacijos arba intervencijos; l persodinta širdis; l persirgta Kavasakio liga; l pirmos eilės šeimos nariams diagnozuota šei-minė hipercholesterolemija; l sergama sistemine jungiamojo audinio liga; l implantuotas kardioverteris-defibriliatorius.

Šaltinis: "Pediatrija", Nr.1, 2017m.