Nacionalinio vėžio instituto Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius: mokslo pagrįstos žinios padeda ir nesirgti, ir sveikti

2018-07-03 | Ligos.lt

Nacionalinio vėžio instituto Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrius įkurtas skleisti teisingą objektyvią informaciją apie onkologines ligas, mokslo laimėjimus onkologijoje plačiajai visuomenei, teikti psichosocialinę pagalbą pacientams ir jų šeimos nariams. Apie tai, kaip sekasi įgyvendinti šiuos tikslus, kalbamės su šio skyriaus vadove Veronika Mickevičiene.

Prašome pristatyti skaitytojams Nacionalinio vėžio instituto Vėžio informacijos ir komunikacijos skyrių. Kokia jo misija ir tikslai?

Jau pats skyriaus pavadinimas leidžia suprasti, kokia pagrindinė mūsų veikla. Komunikacija – neatsiejama šiandienio gyvenimo dalis. Mes visi vienaip ar kitaip dalyvaujame komunikacijos procese – bendraujame, keičiamės informacija, skleidžiame žinias. Taigi komunikacija supa mus, tačiau ji neatsiranda savaime. Svarbu ne tik perduoti informaciją, bet ir apgalvoti, kam ir kokiu būdu tai darome, ta yra sukurti norimą sąveiką. Nuo to labiausiai priklauso informacijos platinimo sėkmė. Mūsų skyriaus misija ir yra teikti plačiajai visuomenei teisingą, objektyvią informaciją apie Nacionalinio vėžio instituto veiklą, onkologines ligas, onkologijos srities mokslo laimėjimus.

Prašome plačiau pakalbėti apie savo kasdienę veiklą, darbo pobūdį?

Kasdienėje veikloje dirbame keliomis kryptimis: konkrečiai su pacientu ir jo artimaisiais, su pacientų bendrijomis, su plačiąja visuomene, su žiniasklaidos atstovais ir su Nacionalinio vėžio instituto kolektyvu.

Įgyvendinant integruotą sveikatos priežiūros modelį, ypatingas dėmesys tenka gydytojo ir paciento santykiams. Atsisakoma paternalistinio požiūrio, kai gydytojas nusprendžia, kaip gydys pacientą, o pacientas nuolankiai sutinka su juo. Pacientas tampa aktyviu gydymo komandos dalyviu, kuris taip pat yra atsakingas už su sveikata susijusių sprendimų priėmimą. Suprantama, kad tam reikia turėti žinių. Mūsų skyriaus viena reikšmingų veiklų – padėti pacientui įgyti trūkstamų žinių, paaiškinti jam suprantama kalba onkologinių ligų gydymo subtilybes, sustiprinti jo gebėjimus būti savo ligos gydymo komandos nariu. Tam pasitelkiame įvairius metodus. Be individualių konsultacijų, organizuojame pacientų mokymus, į kuriuos pakviečiame įvairių sričių specialistus – gydytojus, dietologus, psichologus, fitoterapeutus, reabilitologus ir pan. Taip pat rengiame informacinius leidinius apie onkologines ligas ir viską, kas su jomis susiję. Leidinius pacientams dalijame nemokamai, todėl aktyviai ieškome partnerių, kurie galėtų prisidėti prie mūsų veiklos finansavimo. Tai irgi svarbi mūsų skyriaus užduotis.

Visada skatiname pacientus burtis į pacientų bendrijas ar prisidėti prie jų veiklos. Buvimas kartu su tokios pat ligos paliestais pacientais padeda suprasti ir išspręsti daugelį praktinių pasikeitusio gyvenimo aspektų, o dalijimasis patirtimi sustiprina pasitikėjimą savo jėgomis. Jeigu reikia, padedame pacientų bendrijoms organizuoti renginius, neatsisakome juose dalyvauti ir patys.

Su plačiąja visuomene kalbame apie onkologinių ligų prevenciją, dalyvavimo valstybės finansuojamose atrankinėse patikros dėl vėžio programose svarbą. Čia didelis vaidmuo tenka bendradarbiavimui tarp institucijų. Tai dalyvavimas sveikatinimo akcijose, bendri projektai su visuomenės sveikatos biurais, mokyklomis, įvairiomis organizacijomis.

Nepaisant mokslo pažangos, geresnių gydymo rezultatų, onkologinės ligos smarkiai paveikia žmogų, sukelia baimių, kurios dažnai kyla dėl nežinojimo. Kiek, jūsų nuomone, svarbu, kad šviesti ligonį apie ligą ir jos gydymą? Ar šiandien jis sulaukia išsamių paaiškinimų?

Pagrindinę informaciją, be abejonės, suteikia gydantis gydytojas. Dažnai yra diskutuojama, ar tai daug ar mažai. Klausimas labiau retorinis, tačiau reikia turėti omeny, kad pacientas turi teisę tiek žinoti, tiek ir nežinoti – apie tai beveik nekalbama. Be to, sunku nuspėti, kiek iš gydytojo pateiktos informacijos pacientas įsimins, todėl patariame eiti pas gydytoją su artimu žmogumi, kuris vėliau padėtų atgaminti pokalbio detales. Mums svarbu, kad pacientas nebūtų pasyvus savo ligos stebėtojas. Aktyviai ieškant atsakymų į rūpimus klausimus, kiekvienam tenka nueiti ir saviugdos kelią. Onkologinė liga reikalauja daug ne tik medikų, bet ir pacientų, jų artimųjų pastangų. Pacientas – būtinas gydymo komandos narys. O gerai informuotas pacientas tampa visaverčiu komandos dalyviu. Juk turime stengtis ne tik šalinti fizinius ligos simptomus, bet ir padėti užtikrinti paciento tikėjimą jam skiriamo gydymo tinkamumu.

Vėžys paliečia tiek ligonį, tiek jo artimuosius. Ar, Jūsų nuomone, sergančiam onkologine liga pacientui suteikiama reikalinga psichologinė pagalba?

Liga ateina nelaukta. Dažniausiai daugelį metų pacientai nejaučia jokių specifinių simptomų, todėl dalis pacientų patiria nemenką šoką, kai jiems pranešama diagnozė. Keičiasi visas nusistovėjęs gyvenimo ritmas, santykiai su aplinkiniais, dažnam sunku susitvarkyti su užgriuvusiais rūpesčiais. Be abejonės, pacientų artimieji išgyvena panašius jausmus. Tokiais atvejais į pagalbą ateina mūsų skyriaus psichologas, į kurį gali kreiptis tiek pacientai, tiek jų artimieji. Nereikia jokio siuntimo. Neabejotina, kad onkologijos srityje dirbančių specialistų darbas susijęs su stresu, jų emocinis krūvis yra nepaprastai didelis. Skyriaus psichologas teikia pagalbą ir Nacionalinio vėžio instituto darbuotojams. Visais atvejais organizuojama tiek individuali pagalba, tiek grupiniai užsiėmimai. Nacionalinio vėžio instituto darbuotojams rengiami dar ir vidiniai mokymai, kuriuose mokoma, kaip bendrauti su pacientais, kaip tvarkytis su stresu ir kaip atpažinti depresiją.

Apie onkologines ligas ir kalbama, ir rašoma daug. Šiandien, kai kiekvienam prieinamas internetas, virtualioji erdvė, ar svarbu teikti objektyvią, tikslią, mokslo įrodymais pagrįstą informaciją apie onkologines ligas ir jų gydymą?

Šiandien informacijos tikrai nestokojama. Atvira interneto erdvė gali pasiūlyti tiek įrodymais pagrįstos, tiek visiškai neobjektyvios informacijos įvairovę. Todėl dažnai tenka mokyti pacientus naudotis informacijos šaltiniais, atskirti patikimą informaciją nuo individualios informacijos skleidėjo nuomonės, atkreipti dėmesį į atviro pasipinigavimo atvejus. Juk nuo turimos informacijos, jos interpretacijos priklauso paciento sprendimai, kurie gali nulemti ligos eigą. Todėl šie aspektai yra nepaprastai svarbūs. Mūsų tikslas – padėti pacientui įgyti žinių, paremtų mokslo įrodymais.

Su kokiomis problemomis susiduriate?

Neturime išskirtinai kitokių problemų negu visos Lietuvos gydymo įstaigos. Paslaugų įvairovė ir prieinamumas mūsų atveju priklauso nuo finansinių išteklių. Informacinių paslaugų onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams valstybė nefinansuoja. Tad padarome tiek, kiek leidžia Nacionalinio vėžio instituto vidiniai ištekliai ir rėmėjų lėšos. Turime puikų Nacionalinio vėžio instituto kolektyvą, kuris papildomai, be tiesioginių savo pareigų, neatlygintinai dalyvauja pacientų mokymuose, padeda rengti jiems šviečiamąją informaciją.

Kokios jūsų vizijos, ateities planai?

Artimiausioje ateityje planuojame pacientų mokymus perkelti ir į virtualiąją erdvę. Norime, kad mūsų pacientai, net būdami namuose, turėtų galimybę palaikyti ryšį su mūsų įstaigos gydytojais, surasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Tikimės, kad tai prisidės prie pacientų pasitenkinimo Nacionalinio vėžio instituto teikiamomis paslaugomis gerinimo, sustiprins pacientų pasitikėjimą savimi.

Kaip skyriaus veikla atrodo tarptautiniame kontekste. Ar yra skirtumų?

Laikomės pagrindinių darbo principų, kuriuos suformulavo Tarptautinė vėžio informacijos tarnybos grupė (angl. International Cancer Information Service Group). Svarbiausius jų paminėsiu: suteikta informacija padeda palaikyti ryšius tarp gydytojo ir paciento, tačiau ji negali atstoti gydytojo konsultacijos; pacientams teikiama tik moksliniais įrodymais pagrįsta informacija, o besikreipiančiam asmeniui garantuojamas konfidencialumas; visos paslaugos pacientams ir jų artimiesiems teikiamos nemokamai. Informacija apie ligas, gydymo būdus, nepageidaujamus reiškinius, vėžio prevenciją ir daug kitos yra prieinama svetainėje www.nvi.lt. Konsultuojame pacientus telefonu ir elektroniniu paštu. Tarptautiniame kontekste mūsų veiklos skirtumus daugiausia lemia finansiniai pajėgumai organizuoti pacientams įvarius projektus.

 

Dėkojame už pokalbį

Kalbėjosi Natalija Voronaja