Patarimai, kaip efektyviau gydyti alerginę slogą

2014-08-01 | Ligos.lt

Prasidėjus pavasariui ir pražydus augalams, pa­daugėja pacientų, kurių nusiskundimai susiję su no­sies simptomais: sekrecija, užgulimu, niežėjimu ar / ir čiauduliu. Alerginis rinitas (sloga, AR) – tai jau minė­ti nosies simptomai, kurie pasireiškia alergenui sukė­lus imunoglobulino E indukuotą nosies gleivinės už­degimą (1). Neretai jį lydi ir alerginis konjunktyvitas.

AR skirstomas į sezoninį ir nuolatinį. Sezoninį AR lengviau atskirti dėl staiga prasidedančių nosies simpto­mų, susijusių su tam tikrų įkvepiamų alergenų (pvz., žie­dadulkių) atsiradimu aplinkoje konkrečiu metų laiku (2).

Šiandien AR gydymo vaistais pažanga yra aki­vaizdi, tačiau metodų išgydyti ir panaikinti AR paieš­kos vis dar tęsiasi. AR gydymą sudaro 3 pagrindiniai komponentai (3):

· aplinkos kontrolė ir alergenų vengimas;

· gydymas vaistais;

· imunoterapija.

Alergija yra neįprasta reakcija į aplinkoje esančias mums įprastas medžiagas: maisto produktus, augalų žiedadulkes, naminių gyvūnų kailį, buitines chemines medžiagas, vaistus ir kt. (4). Pagrindinis nusiskundi­mas, kuris verčia pacientus ieškoti pagalbos, yra gy­venimo kokybės pablogėjimas dėl nepakankamo kvė­pavimo pro nosį, nuovargio, dėmesio ir koncentraci­jos stoka paūmėjus ligai. Tiek vaikai, tiek suaugusieji dažniausiai gydomi vaistais, nes imunoterapija tinka ne visiems, o aplinkos alergenų išvengti labai sunku.

Šiame straipsnyje aptariamos papildomos AR simptomų palengvinimo priemonės, taikant jas su vais­tais nuo alergijos.

Šiuo metu alergologų draugijos rekomenduoja tai­kyti pakopinį AR gydymą (1 lentelė) (5). Juo remian­tis, atitinkamai palengvėjus ar pasunkėjus skundams, rekomenduojama keisti vaistus, mažinti ar didinti jų kiekį ir dozes. 

 

Ligos.lt

 

Taip vartodamas vaistus AR gydyti, pacientas galė­tų tikėtis pakankamo gydomojo efekto. Deja, medika­mentinis gydymas ne visuomet yra labai efektyvus, to­dėl ieškoma papildomų priemonių, galinčių palengvin­ti simptomus, sumažinti vartojamų medikamentų kiekį ir dozes ar net sumažinti komplikacijų (otito, sinusito) išsi­vystymo riziką dėl ilgalaikio nosies užgulimo. Taigi, no­rint palengvinti ligos simptomus ir tokiu būdu pagerinti  pacientų gyvenimo kokybę gydant vaistais, papildo­mai pritaikomos nosies gleivinės priežiūros priemonės, kurių veiksmingumas tirtas klinikiniuose tyrimuose.

Grįžtant prie ligos etiopatogenezės, įkvepiami aler­genai per uždegiminių reakcijų kaskadą inicijuoja or­ganizmo alerginę reakciją, todėl atsiranda AR simpto­mai. Galima daryti išvadą, kad nosies gleivinė, būda­ma įkvepiamo alergeno aktyvaus veikimo zona, turi didelę reiškmę simptomams atsirasti. Jei nosies glei­vinėje patekę alergenai užsilaiko, jie sukelia minėtas reakcijas ir simptomus.

Tinkama nosies gleivinės priežiūra sergant AR me­dikamentinio gydymo taikymas gali pagerinti paciento savijautą. Svarbi nosies gleivinės išsivalymo funkcija – gleivių transportą užtikrinantis mukociliarinis klirensas. Jis dažniausiai būna sutrikęs dėl lėtinio nosies gleivinės uždegimo (lėtinio sinusito, lėtinio rinito). Atliktame AR sergančių pacientų klinikiniame tyrime (6, 9) naudojant intranazalinį gliukokortikosteroidą su izotoniniu jūros vandeniu arba geriamąjį antihistamininį vaistą su hi­pertoniniu jūros vandeniu, nustatyta, kad:    · papildomas hipertoninio jūros vandens naudojimas su geriamuoju antihistamininiu vaistu padeda efektyviau kontroliuoti AR simptomus;

· intranazalinio gliukokortikosteroido ir izotoninio jūros vandens panaudojimas padeda efektyviau mažinti AR simptomus (2 pav.). 

 

Ligos.lt

 

Remiantis šiomis išvadomis, pacientams, kurie AR gydyti vartoja tik geriamuosius antihistamininius vaistus,  jūros vandeniu, o jei pacientas vartoja intanazalinį gliu­kokortikosteroidą, – papildomai naudoti izotoninį jūros vandenį nosies gleivinės priežiūrai ir gydymo efektyvu­mui padidinti. Tokia rekomendacija galėtų būti naudinga lėtiniu AR sergančiam pacientui, siekiant padėti tinkamai pasirinkti jūros vandenį nosies gleivinės priežiūrai, atsi­žvelgiant į jau vartojamų vaistų tipą. Pavyzdžiui, dažnai tenka pastebėti, kad pacientui, vartojančiam intranazali­nius gliukokortikosteroidus, nosies gleivinė tampa sau­sesnė. Todėl izotoninis jūros vanduo ir aliejiniai intrana­zaliniai preparatai palengvina nosies išvalymą (pagerina mukociliarinį klirensą) ir atlieka drėkinamąją funkciją. Paūmėjus AR ar esant sezoninei alerginei reakcijai (atsi­radus vandeningoms išskyroms, paburkus gleivinei), hi­pertoninis jūros vanduo padeda sumažinti gleivinės pa­burkimą, kartu palengvina kvėpavimo funkciją.

Nosies plovimas, kaip papildoma gydomoji prie­monė, nurodyta ūminio ir lėtinio rinosinusito gydymo gairėse (7). Tyrimų, kuriuose naudotas jūros vanduo nosies gleivinei plauti, išvadose taip pat nurodyta, kad:

· plaunant nosies gleivinę, sumažėja ir geriau kon­troliuojami AR simptomai;

· sumažinamas vartojamų medikamentų kiekis;

· pagerinamas mukociliarinis klirensas (nosies glei­vinės apsivalymo funkcija);

· tinkamai taikant pagalbinę AR gydymo priemonę, vaikai ir suaugusieji toleruoja gerai (8). 

 

Gyd. Dovydas Gutmanas

Kauno klinikinė ligoninė