Adeninas

Terminas

Tai yra viena iš pagrindinių azoto bazių, įeinančių į mononukleotidų (AMP), dinukleotidų (NAD+, NADP+ ir FAD) ir polinukleotidų (RNR, DNR) sudėtį. Jis yra 6-aminopurinas.

Ligos.lt

Purino žiedas sintetinamas iš angliavandenių ir baltymų apykaitos produktų. 4 ir 5 anglies atomai ir 7 azoto atomas žiede yra iš glicino. Du azoto atomai (N-3 ir N-9) – iš glutamino amidinės grupės, vienas azoto (N-1) – iš asparagino rūgšties, anglies atomai C-2 ir C-8 – iš N10-formil-THFR, C-6 šaltinis yra CO2. Nukleotidai dalyvauja beveik visuose biocheminiuose procesuose:
– iš jų sintetinamos nukleorūgštys DNR ir RNR;
– purino ribonukleotidai yra universalus energijos šaltinis, pvz., ATP;
– yra kaip hormonų signalų antriniai tarpininkai (cAMP);
– cikliniai ir necikliniai nukleotidai yra daugelio fermentų alosteriniai reguliatoriai;
– įeina į pagrindinių kofermentų FAD, NAD+, NADP+ ir acilinimo kofermento KoA sudėtį;
– yra metilgrupių nešikliai permetilinimo reakcijose (S-adenozilmetioninas).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
nukleotidai