Betainas

Terminas

((CH3)3≡N-CH2-COOH, N-trimetilglicinas

Tai – metilgrupių donoras daugelio metilinimo reakcijų metu, kurias katalizuoja betainhomocisteinometiltransferazė (EC 2.1.1.5).

Betainas+L-homocisteinas↔dimetilglicinas+L-metioninas.

Betainas susidaro, katalizuojant betaino aldehido dehidrogenazei (EC 1.2.1.8) iš betaino aldehido.

Betaino aldehidas+NAD+H2O↔betainas+NADH∙H+.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė