Chimusas

Terminas

Maisto košelė susidaro žarnose iš maisto, veikiamo virškinimo sulčių.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė