Cianidai

Terminas

Tai yra vieni stipriausių nuodų, blokuojančių elektrono pernašos grandinę. Blokuoti elektronų pernašos grandinės baltymai nustoja pumpuoti protonus. Sumažėjus protonų koncentracijai tarp membranų, nustoja veikti ATPazės, sintetinančios ATP. Mirštama nuo ATP trūkumo. Ciano vandenilis blokuoja elektronų pernašos grandinę deguoninės ATP sintezės metu. Ciano vandenilio rūgšties (HCN) junginiai turi -CN grupę, čia anglies atomas susijęs su azoto atomu triguba jungtimi. Visi neorganiniai cianidai labai nuodingi, jungia hemoglobiną, sukelia širdies ir plaučių paralyžių. Mirtina dozė ne didesnė kaip keli mg/kg. Tam tikri cianidai naudojami cheminių ginklų gamybai, tačiau ciano grupės randama ir kai kuriuose nekenksminguose junginiuose.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė