Ciklinė elektronų pernaša

Terminas

Ciklinės elektronų pernašos metu elektronas juda ne NADP+ link, kaip neciklinės pernašos metu, o grįžta aplinkiniu keliu ir užpildo joje atsiradusį elektrono trūkumą. Šios elektronų pernašos metu susidaro tiktai vienas produktas – ATP. Todėl šis procesas vadinamas cikliniu fosforilinimu. Ciklinės elektronų pernašos metu nesusidaro NADPH, nevyksta H2O fotolizė ir nesusidaro O2. Manoma, kad ciklinė elektronų pernaša ir fotofosforilinimas augalų ląstelėse prasideda tada, kai ląstelė visiškai apsirūpinusi NADPH, bet trūksta ATP.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė