Dealkilazė

Terminas

Dealkilazė – fermentas, katalizuojantis alkilgrupės atskėlimą nuo O-, N- S- atomų, susidarant atitinkamai alkoholiams, aminams ir tioliams. Tai – vienas iš svarbesnių ksenobiotikų metabolizavimo organizme būdų. Šios reakcijos vyksta mikrosomose.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė