Dehidratavimas

Terminas

Dehidratavimas – vandens atskėlimas iš junginio. Pavyzdžiui, katalizuojant dehidratazei, išsiskiria vandens molekulė ir susidaro nesotusis enoil (krotonil)-E. Dehidratacija vyksta ir deamininant seriną ir treoniną. Prieš įvykstant deamininimui, pirmiausiai atskeliamas vanduo.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė