Dehidrogenazės

Terminas

Dehidrogenazės – fermentai, katalizuojantys dviejų vandenilio atomų atskėlimą nuo substrato. Jos katalizuoja reakcijas, kuriose deguonis nėra tiesioginis elektronų arba vandenilio akceptorius. Tai yra gausi fermentų grupė, atliekanti šią pagrindinę funkciją: perduoda vandenilį nuo vieno substrato kitam. Dehidrogenazės yra specifiški fermentai, kurie katalizuoja ir grįžtamąsias, ir negrįžtamąsias reakcijas. Tos dehidrogenazės, kurių kofermentas NAD, oksiduoja substratus, turinčius molekulėje [-CH(OH)-] fragmentą. FAD prijungusios dehidrogenazės dažnai oksiduoja substratus, kurių molekulėse yra [-CH2-CH2-] fragmentas. Dehidrogenazės lemia vieno substrato oksidaciją kitu substratu. Kvėpavimo grandinės kompleksai, išskyrus citochromoksidazę, yra dehidrogenazės, kurios perneša elektronus nuo redukuotų kofermentų (NADH ir FADH2) iki citochromoksidazės.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
dehidrogenazės
fermentai